Súkromné rezervácie chránia les komplexne

16.06 2006, Enviroportal

Súkromné rezervácie chránia les komplexne

Lesníci sa vo svoje j práci neraz stretávajú aj s kritickými názormi na niektoré praktické kroky v obhospodarovaní lesa. Ich čas tými oponentmi sú najmä mimovládne organizácie, ktoré sú presvedčené o tom, že by sa do chránene j lesnatej krajiny malo zasahovať čo najmenej a viac sa prihliadalo na obnovnú schopnosť samej prírody.

Takýto niekedy rozdielny názor prezentujú zúčastnené strany najmä v súvislosti s likvidáciou kalamity a obnovou kalamitných plôch, ale aj v iných spojitostiach. Pritom zrejme najväčším oponentom lesníkov je už tradične Lesoochranárske zoskupenie Vlk.
Nebýva častým javom, aby sa zástupcovia štátneho lesného podniku a mimovládnej organizácie Vlk stretli na spoločnej tlačovej besede. Ale stalo sa. Dôvodom bol s porný zásah do lesného ekosystému prírodnej rezervácie Biely kameň, kde došlo k vyťaženiu približne sto kubíkov dreva. A to aj napriek štátnej finančnej kompenzácii, ktorú štátne lesy získali za obmedzenie hospodárenia v tejto a ďalších rezerváciách. Ako sa však ukázalo, Lesy SR v oblasti rezervácie Biely kameň podnikli tieto sporné kroky na základe lesného hospodárskeho plánu. Išlo o prebierkovú ťažbu v 35-ročnom bukovom poraste a všetka hmota zostala na mieste pri pni. Generálny riaditeľ Lesov SR Ing. Karol Vinš pochybenie tohto druhu vysvetlil, že pramení z rozporu medzi lesníckou legislatívou, zákonnými normami pri ochrane životného prostredia a rozmýšľaním ľudí, ktorí dávajú prioritu lesnému hospodárskemu plánu. V tomto tak trocha učebnicovom príklade možno zlyhali aj príslušné úrady životného prostredia, ktoré nepružne reagovali na podnet dobrovoľného ochrancu prírody ešte v čase, keď stromy
boli len označené na výrub.

Aktívne linky SOS
Aby sa nieč o podobné neopakovalo, Lesy SR prišli so zaujímavou iniciatívou, zverejnením internetovej a telefonickej adresy. Na ňu môže ktokoľvek upozorniť na zásahy v lesoch, ktoré podľa subjektívneho poznania by mohli nejako poškodiť záujmy ochrany životného prostredia. Ako to charakterizovali samotní tvorcovia projektu, môže to byť čokoľvek, čo nie je v súlade so zdravým rozumom. Upozorniť na to možno na e-mailovej adrese: zachranstrom@lesy.sk a na čísle telefónu 0918444444. Linky by mali byť živé v podstate nepretržite. A ešte niečo. Na základe zlepšujúceho sa hospodárenia štátneho podniku sa Lesy SR rozhodli, že kompenzačné prostriedky za obmedzenie ťažby ponúknu na financovanie environmentálnych projektov...

Viac na tému Súkromné rezervácie chránia les komplexne čítajte na stránkach ENVIROMAGAZÍNu.

Zdroj: Peter Farárik, ENVIROMAGAZÍN 6/2005

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky