Preskočit na obsah

Stromy slávia svoj sviatok 20. októbra

20.10 2022, Enviroportal

Dnes si pripomíname Stredoeurópsky deň stromov, ktorý upozorňuje na neoceniteľný význam stromov pre náš život a dôležitosť ich ochrany. Stromy oslavuje prostredníctvom ich spoločného vysádzania a realizovania rôznych zaujímavých projektov a aktivít.

V súčasnosti sa Deň stromov slávi vo viac ako 40 krajinách sveta, aj keď dátum nie je jednotný a líši sa v jednotlivých štátoch podľa klimatických podmienok vhodných pre výsadbu stromov. V strednej Európe bol za dátum Dňa stromov ustanovený 20. október, keďže jedným z najvhodnejších období je práve čas vegetačného pokoja na jeseň po prvých mrazoch.""

Slovenská republika mala v roku 2020 o jedno percento vyšší podiel plochy zalesnenia (39 percent), ako je priemer Európskej únie a stala sa siedmou najzalesnenejšou krajinou EÚ. Napriek argumentom ochranárov, ktorí zdôrazňujú rozhodujúcu úlohu stromov v boji s klimatickou krízou, hlasy lesníkov podporujúcich ťažbu dreva aj v chránených oblastiach silnejú.

Stromy sú dôležitou súčasťou ekosystému a plnia mnohé, nielen estetické funkcie. Chránia pôdu pred vonkajšími deštrukčnými vplyvmi, dokážu regulovať objem vody v prírode, vplývajú na mikroklímu prostredia a zabezpečujú zachovanie rozmanitosti rastlín, živočíchov a mikroorganizmov.

Aj stromy majú svoje NAJ:

  • najvyšší strom na svete: sekvoja vždyzelená menom Hyperion má neuveriteľných 115,61 m,
  • najstarší strom na svete: borovica dlhoveká, alebo Matuzalém, ktorej vek sa odhaduje na približne 4 800 rokov,
  • najmohutnejší strom na svete: sekvojovec mamutí, Generál Sherman, ktorého objem kmeňa dosahuje 1 400 m3,
  • najvyššie položene rastúci strom: Polylepis tomentella rastúci v Andách vo výškach medzi 4000 až 5200 m n. m.,
  • najnebezpečnejší strom na svete: mancinela rastúca v tropických oblastiach Severnej a Južnej Ameriky s prudko jedovatými plodmi v tvare jabĺk a s miazgou obsahujúcou látku forbol, ktorá je pri kontakte s ľudskou kožou silne leptavá.""

Ako sa môžete zapojiť vy?

Stať sa súčasťou Stredoeurópskeho dňa stromov je veľmi jednoduché, stačí urobiť akýkoľvek krok k podpore ochrany stromov a zapojiť sa do pre vás dostupných aktivít:

  • zasaďte strom vo svojej záhrade, zapojte sa do dobrovoľníckych aktivít pri výsadbe stromov vo vašom meste, alebo podporte organizácie, ktoré sa jej venujú,
  • vzdelávajte sa v určovaní názvov stromov vo vašom okolí, v ich ochrane a význame pre ľudí,
  • prečítajte si knihu o stromoch a nadobudnuté poznatky šírte ďalej,
  • choďte do lesa na dlhšie prechádzku a zoberte so sebou deti či blízkych,
  • pomôžte aj malými krokmi v rámci šetrenia s papierom, recyklujte a vhadzujte papierový odpad do správnych zberných kontajnerov.

Z histórie

Tradícia Dňa stromov sa celosvetovo rozšírila zo štátu Nebraska v Spojených štátoch amerických, kde novinár a vydavateľ J. Sterling Morton začal okrem pestovania stromov a krov vyzývať svojich spoluobčanov, aby sa k jeho aktivitám pripojili. Tvrdil, že prítomnosť stromov je nevyhnutná pre zastavenie veternej erózie pôdy, stromy poskytujú tieň pred slnkom a pomáhajú k celkovému zlepšeniu klímy. A tak sa pred 150 rokmi uskutočnil prvý Deň stromov, počas ktorého sa odhaduje, že obyvatelia Nebrasky vysadili až jeden milión stromov.

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Les Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni