Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Stromy slávia svoj sviatok 20. októbra

20.10 2022, Enviroportal

Dnes si pripomíname Stredoeurópsky deň stromov, ktorý upozorňuje na neoceniteľný význam stromov pre náš život a dôležitosť ich ochrany. Stromy oslavuje prostredníctvom ich spoločného vysádzania a realizovania rôznych zaujímavých projektov a aktivít.

V súčasnosti sa Deň stromov slávi vo viac ako 40 krajinách sveta, aj keď dátum nie je jednotný a líši sa v jednotlivých štátoch podľa klimatických podmienok vhodných pre výsadbu stromov. V strednej Európe bol za dátum Dňa stromov ustanovený 20. október, keďže jedným z najvhodnejších období je práve čas vegetačného pokoja na jeseň po prvých mrazoch.""

Slovenská republika mala v roku 2020 o jedno percento vyšší podiel plochy zalesnenia (39 percent), ako je priemer Európskej únie a stala sa siedmou najzalesnenejšou krajinou EÚ. Napriek argumentom ochranárov, ktorí zdôrazňujú rozhodujúcu úlohu stromov v boji s klimatickou krízou, hlasy lesníkov podporujúcich ťažbu dreva aj v chránených oblastiach silnejú.

Stromy sú dôležitou súčasťou ekosystému a plnia mnohé, nielen estetické funkcie. Chránia pôdu pred vonkajšími deštrukčnými vplyvmi, dokážu regulovať objem vody v prírode, vplývajú na mikroklímu prostredia a zabezpečujú zachovanie rozmanitosti rastlín, živočíchov a mikroorganizmov.

Aj stromy majú svoje NAJ:

  • najvyšší strom na svete: sekvoja vždyzelená menom Hyperion má neuveriteľných 115,61 m,
  • najstarší strom na svete: borovica dlhoveká, alebo Matuzalém, ktorej vek sa odhaduje na približne 4 800 rokov,
  • najmohutnejší strom na svete: sekvojovec mamutí, Generál Sherman, ktorého objem kmeňa dosahuje 1 400 m3,
  • najvyššie položene rastúci strom: Polylepis tomentella rastúci v Andách vo výškach medzi 4000 až 5200 m n. m.,
  • najnebezpečnejší strom na svete: mancinela rastúca v tropických oblastiach Severnej a Južnej Ameriky s prudko jedovatými plodmi v tvare jabĺk a s miazgou obsahujúcou látku forbol, ktorá je pri kontakte s ľudskou kožou silne leptavá.""

Ako sa môžete zapojiť vy?

Stať sa súčasťou Stredoeurópskeho dňa stromov je veľmi jednoduché, stačí urobiť akýkoľvek krok k podpore ochrany stromov a zapojiť sa do pre vás dostupných aktivít:

  • zasaďte strom vo svojej záhrade, zapojte sa do dobrovoľníckych aktivít pri výsadbe stromov vo vašom meste, alebo podporte organizácie, ktoré sa jej venujú,
  • vzdelávajte sa v určovaní názvov stromov vo vašom okolí, v ich ochrane a význame pre ľudí,
  • prečítajte si knihu o stromoch a nadobudnuté poznatky šírte ďalej,
  • choďte do lesa na dlhšie prechádzku a zoberte so sebou deti či blízkych,
  • pomôžte aj malými krokmi v rámci šetrenia s papierom, recyklujte a vhadzujte papierový odpad do správnych zberných kontajnerov.

Z histórie

Tradícia Dňa stromov sa celosvetovo rozšírila zo štátu Nebraska v Spojených štátoch amerických, kde novinár a vydavateľ J. Sterling Morton začal okrem pestovania stromov a krov vyzývať svojich spoluobčanov, aby sa k jeho aktivitám pripojili. Tvrdil, že prítomnosť stromov je nevyhnutná pre zastavenie veternej erózie pôdy, stromy poskytujú tieň pred slnkom a pomáhajú k celkovému zlepšeniu klímy. A tak sa pred 150 rokmi uskutočnil prvý Deň stromov, počas ktorého sa odhaduje, že obyvatelia Nebrasky vysadili až jeden milión stromov.

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Les Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni