Preskočit na obsah

Stratégiu adaptácie SR na zmenu klímy je možné pripomienkovať

23.04 2021, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zverejnilo informáciu o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a informáciu o verejnom prerokovaní. 

MŽP SR oznámilo, že bola vypracovaná správa o hodnotení strategického dokumentu Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy, ktorá sa nachádza na webovom sídle MŽP SR a na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese MŽP SR, Bukureštská 4, 811 04 Bratislava, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia (jozef.skultety@enviro.gov.sk, tel.: 0917 872 358, v pracovné dni od 7.30 do 15.30 h). Pripomienky k správe o hodnotení je možné zaslať na adresu MŽP SR do 21 dní od 21. 4. Verejné prerokovanie správy o hodnotení sa uskutoční 3. mája 2021 o 14. hod. v budove MŽP SR.

Zdroj: MŽP SR

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Dokumenty EIA,SEA Klimatická zmena Rezort MŽP SR