Preskočit na obsah

Stratégia EÚ v oblasti udržateľných textílií

20.05 2021, Enviroportal

Stratégia v oblasti udržateľných textílií pomôže Európskej únii (EÚ) pri prechode na klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo, v ktorom sa budú navrhovať a vyrábať tvácnejšie výrobky, ktoré bude možné opätovne používať, opravovať a recyklovať a ktoré budú energeticky účinné.

Joblečenie na sušiaku bielizne ej cieľom je zabezpečiť, aby sa textilné odvetvie zotavilo z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a stalo sa udržateľným vďaka:

  • zabezpečeniu väčšej konkurencieschopnosti,
  • uplatňovaniu zásad obehového hospodárstva na proces výroby, na výrobky, spotrebu, nakladanie s odpadmi a s druhotnými surovinami,
  • cielenému usmerňovaniu investícií, výskumu a inovácií.

V čase od 12. mája do 4. augusta je otvorená verejná konzultácia, v ktorej je môžné vyjadriť názor na rôzne aspekty právnych predpisov a politík EÚ pred tým, ako Komisia vypracuje konečné znenie návrhov.

Viac informácií: Stratégia EÚ v oblasti udržateľných textílií (EN, PDF, 300 kB)

Verejná konzultácia: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-Strategia-EU-v-oblasti-udrzatelnych-textilii/public-consultation_sk

Zdroj: Európska komisia

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Udržateľná spotreba a výroba