Preskočit na obsah

Štátna ochrana prírody SR upozorňuje, že jarné vypaľovanie trávy je nelegálne a nebezpečné

24.03 2023, Enviroportal

S prichádzajúcou jarou, teplým a suchým počasím, sa opäť objavujú prípady vypaľovania suchej trávy. Je to obdobie, ktoré je charakteristické enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarmi dochádza k ničeniu prirodzených stanovíšť rastlinných a živočíšnych druhov, k narušeniu ekologickej rovnováhy v prírode, k znižovaniu rozmanitosti života na Zemi, ako aj k vzniku rozsiahlych ekonomických škôd.

Na popol sa menia rastliny, nižšie i vyššie živočíchy, hniezda vtákov s vajíčkami alebo mláďatkami. V rýchlo šíriacich sa plameňoch nachádzajú smrť jašterice, hady, ježe a často krát aj takí bežci ako zajace a srnky. Oheň ničí aj vývojové štádiá hmyzu pod povrchom pôdy, ako aj korene plytko koreniacich rastlín. Zároveň dochádza k usmrteniu živočíchov v dôsledku dymu.""

Vypaľovanie a zakladanie ohňov sú najčastejšou príčinou vzniku požiarov v prírode, ktoré majú za následok mnohokrát nevyčísliteľné škody. Napríklad, v marci minulého roku sa vypaľovanie suchej trávy vymklo spod kontroly za obcou Hôrka, kde požiar zachvátil aj les.

Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zároveň sa porušuje zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Za porušenie týchto zákonov sa udeľujú vysoké pokuty.

ŠOP SR upozorňuje, že zákonné spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov, sú kompostovanie v obecnom alebo súkromnom kompostovisku či zber biologického odpadu na to v určených veľkoobjemových kontajneroch.

Ako uvádza botanik Správy CHKO Poľana Peter Potocký: „Problém jarného vypaľovania trávy v Podpoľaní evidujeme, pričom v posledných rokoch má táto nelegálna činnosť viditeľne stúpajúci trend. Prvenstvo ,,podpolianskych“ okresov čo sa týka počtu výjazdov, zranení, materiálnych škôd a celkových ohňom poškodených plôch bolo už viac krát medializované. Najznámejšie prípady boli evidované predovšetkým v ,,lazníckych“ oblastiach Detvy, Hriňovej, Horného Tisovníka či Stožku s najväčším evidovaným požiariskom 80 ha.

,,Vzhľadom na skutočnosť, že záujem o tradičné poľnohospodárske využívanie trávnych porastov z viacerých dôvodov v aj v Podpoľaní klesá a obrovské plochy postupne zarástli a hromadí sa tu starina je namieste vyslovenie určitej obavy, že stúpajúci trend jarného vypaľovania sa ani v najbližšej dobe nezastaví,“ dodáva na záver Peter Potocký.

Zdroj: Štátna ochrana prírody SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP Ochrana prírody Rezort MŽP SR