Preskočit na obsah

Štát bude nakupovať čistiace prostriedky, ktoré neškodia životnému prostrediu

10.02 2021,

Vládny kabinet dnes podporil metodiku Ministerstva životného prostredia SR, ktorá zaväzuje verejných obstarávateľov, aby pri nákupe čistiacich prostriedkov a upratovacích služieb zohľadňovali environmentálne hľadisko.

Minister životného prostredia Ján Budaj podčiarkol, že tento ambiciózny krok je zakotvený aj v programovom vyhlásení vlády a Stratégii environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.

,,Metodika poskytuje návod, ako postupovať pri vytvorení zákazky, ktorú bude možné z environmentálneho hľadiska označiť ako 'zelenú'," doplnil minister Budaj.

Návod sa vzťahuje na nákup nasledovných tovarov a služieb:

  • bežné profesionálne upratovacie služby vnútorných priestoroch, v ktorých sa nachádzajú kancelárie, sanitárne zariadenia a iné verejne prístupné priestory, 
  • čistenie sklených povrchov, ktoré možno dosiahnuť bez použitia špeciálneho vybavenia alebo strojov a
  • čistiace prostriedky, textilné čistiace príslušenstvo.

Na Slovensku je úroveň uplatňovania zeleného verejného obstarávania dlhodobo nízka. Podľa dát z posledného monitorovania bol podiel zeleného verejného obstarávania na celkovom verejnom obstarávaní v roku 2019 na úrovni 0,31 %, pokiaľ ide o počet uskutočnených zákaziek, a na úrovni 10,92 %, pokiaľ ide o ich hodnotu v eurách bez DPH. Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 pritom hovorí, že zelené verejné obstarávanie má pokryť aspoň 70 % z celkovej hodnoty všetkých verejných obstarávaní.

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Rezort MŽP SR Zelené hospodárstvo