Preskočit na obsah

Starostlivosť o CHVÚ Senianske rybníky by mala stáť asi 1,38 milióna eur

18.01 2022, TASR

Bratislava 17. januára – Starostlivosť o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Senianske rybníky by mala v rokoch 2022 – 2051 stáť viac ako 1,38 milióna eur. Z toho 852 941 eur sa má hradiť z prostriedkov Európskej únie. Vyplýva to z návrhu starostlivosti o toto územie, ktorý predložili do medzirezortného pripomienkového konania.

Senianske rybníky majú výmeru 2668 hektárov a podľa ministerstva životného prostredia sú vzácnou mokraďovou lokalitou na území východného Slovenska. Predmetom ochrany je 11 vtáčích druhov. Ide o jedinú pravidelnú hniezdnu lokalitu na Slovensku pre lyžičiara bieleho. ,,Územie je významnou migračnou zastávkou pre mnoho vtáčích druhov, napríklad vzácnych žeriavov popolavých," približuje envirorezort.

Hlavným cieľom programu o Senianske rybníky je zlepšiť súčasný nepriaznivý stav vtáčích druhov bučiak veľký, šabliarka modronohá, kalužiak červenonohý, brehár čiernochvostý a čorík bahenný. Ďalej má podľa materiálu zlepšiť stav vtáčích druhov beluša veľká, volavka purpurová, lyžičiar biely a kaňa močiarna a udržať priaznivý stav chavkoča nočného a beluši malej.

Ďalším zámerom programu starostlivosti o územie je zvýšenie environmentálneho povedomia miestnych obyvateľov. Taktiež si za úlohu kladie zlepšenie spolupráce s vlastníkmi a správcami pozemkov pri ochrane vtáctva.

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody