Preskočit na obsah

ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME!

28.08 2020,

Podporme lokálne firmy a dajme im zelenú! - je motto Európskeho týždňa odborných zručností. Účelom iniciatívy je zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy, ktoré poskytujú ľuďom praktické zručnosti.

Praktické zručnosti zlepšujú uplatnenie na trhu práce a prispievajú k vyváženému rozvoju spoločnosti vo všetkých oblastiach. Európska komisia prijala 1. júla 2020 Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť na roky 2021 - 2027, ktorého základ tvorí zabezpečenie dostatku financií a príležitostí pre rozvoj, obnovu a zvyšovanie zručností potrebných na trhu práce.

Do Európskeho týždňa odborných zručností môže každá krajina a vzdelávacia inštitúcia prispieť originálnymi aktivitami a zapojiť študentov, učiteľov, firmy, inštitúcie, profesijné zväzy a inštitúcie.

Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravil pri tejto príležitosti súťaž ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME!, ktorá je zameraná na živnostníkov, malé firmy a sociálne podniky a tiež študentské/cvičné firmy, ktoré sa zameriavajú na sociálny rozmer podnikania a svojimi aktivitami prispievajú k rozvoju komunity, mesta alebo regiónu a zároveň vo svojom podnikaní dbajú a aj na ochranu životného prostredia (napr. vo forme cirkulárnej ekonomiky, recyklovania materiálov, ich opätovného využívania, zodpovednej spotreby, ochrany ekosystémov a pod.).

Malé, stredné či mikro podniky plnia významnú úlohu v našom, ale i celoeurópskom hospodárstve, poskytujú pracovné príležitosti pre takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty viac ako 50 %.

Okrem toho zohrávajú aj významnú úlohu v rámci miestnej komunity, podporujú rozvoj regiónu a v súčasnom období čelia rôznym problémom v dôsledku krízy.

„Celý svet vrátane Európy čelí výzvam v oblasti životného prostredia v dôsledku zmien klímy. Európskou odpoveďou na tieto výzvy je zelená dohoda – rastová stratégia, ktorá je zároveň šetrná k našej planéte. Súťaž ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME! je skvelým príkladom toho, ako prispieť k udržateľnému rastu na miestnej úrovni, pretože dáva malým a stredným podnikom príležitosť ukázať, ako vedia v praxi spojiť rozvoj komunity a zároveň chrániť životné prostredie. Nás veľmi teší, že v konečnom dôsledku budeme víťazmi tejto súťaže všetci – žijúci na zdravej planéte,“ Ingrid Ludvíková, hovorkyňa Zastúpenia Európkej komisie na Slovensku.

Európsky týždeň odborných zručností vyvrcholí 9. – 13. novembra 2020 a ceny výhercom súťaže odovzdá minister školstva počas slávnostného podujatia pri príležitosti odovzdania ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania v SR, ktoré sa bude konať na záver Európskeho týždňa odborných zručností dňa 13. 11. 2020 v Bratislave. Súťaž ZVIDITEĽNIME - REŠTARTUJME – INŠPIRUJME! trvá od 8. júla do 30. septembra 2020.

Informácie o súťažiCopyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Inovácie