Preskočit na obsah

Spustilo sa posudzovanie žiadosti v rámci výzvy na obnovu rodinných domov

05.12 2022, Enviroportal

Odborní pracovníci SAŽP už posudzujú žiadosti o príspevok v poradí, v akom boli predložené.

Snahou je aby posudzovanie prebiehalo plynule, bez zbytočného odkladu a v čo najkratšom možnom čase.

Zásadný vplyv na dĺžku posudzovania a zaslania oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti má najmä úplnosť predloženej žiadostivšetky potrebné doklady, ktoré pri mnohých žiadostiach nie sú kompletné. Preto vám odporúčame, aby ste si pred odoslaním žiadosti skontrolovali správnosť a úplnosť príloh a dokumentov.

Skontrolujte si ich na našej stránke Obnov dom v sekcii O programe → postupnosť krokov → bod 5.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Obnova rodinných domov Rezort MŽP SR