Spustenie verejnej konzultácie: Vyjadrite svoj názor na výskumno-inovačné priority nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe

31.07 2019,

V súvislosti s implementáciou budúceho Rámcového programu pre výskum a inovácie v rokoch 2021 - 2027 Horizont Európa spustila Európska komisia verejnú (online) konzultáciu, ktorej zámerom je získať názory širokého spektra zainteresovaných subjektov, európskych občanov a verejnosti.

Takto získané vstupy budú zohľadnené pri príprave strategického plánovania programu Horizont Európa a odzrkadlia sa v usmerneniach jednotlivých pracovných programov, výzvach na predkladanie návrhov, misiách a partnerstvách počas fungovania prvých štyroch rokov programu Horizont Európa (2021 - 2024).  

Je dôležité, aby sa do procesu konzultácie zapojil čo najväčší počet zainteresovaných strán, aby boli v nadchádzajúcom programe Horizont Európa zohľadnené aj záujmy a priority jednotlivých výskumno-inovačných subjektov zo Slovenska. Viac informácií nájdete na: https://slord.sk/sk/odporucame/spustenie-verejnej-konzultacie-vyjadrite-svoj-nazor-na-vyskumno-inovacne-priority-nadchadzajuceho-ramcoveho-programu-horizon-europe.html?page_id=3978 a https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_en.
 
Vyjadriť svoj názor na potrebu smerovania európskeho výskumu a inovácií v najbližších rokoch bude možné uskutočniť formou verejnej online konzultácie na odkaze https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024 najneskôr do 8. septembra 2019.
 

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie