Preskočit na obsah

Spustenie pilotnej fázy dobrovoľnej iniciatívy pre priemysel

22.02 2021, Enviroportal

Európska komisia dňa 25. januára zahájila pilotnú fázu záväzku zelenej spotreby – dobrovoľnej priemyselnej iniciatívy, ktorej cieľom je urýchliť príspevok európskych podnikov k podpore udržateľnej spotreby.

Do pilotnej fázy sa môžu zapojiť podniky z biznis sféry, ktoré verejne príjmu overiteľné záväzky:

  • na zníženie svojej celkovej uhlíkovej stopy, 
  • na výrobu a predaj udržateľnejších výrobkov, 
  • na zvýšenie povedomia spotrebiteľov s cieľom ovplyvniť ich voľbu pri nákupe.

Európska komisia podporí všetkých aktérov v ich úsilí o dosiahnutie environmentálnych cieľov EÚ. Spoločnosti sa môžu zapojiť do pilotnej fázy do konca marca 2021

Bližšie informácie: https://ec.europa.eu/info/events/launch-pilot-phase-green-consumption-pledge-initiative-2021-jan-25_en (EN)

 

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Inovácie Udržateľná spotreba a výroba