Preskočit na obsah

Správa o cieľoch udržateľného rozvoja

18.09 2019,

Organizácia spojených národov vydala v rámci svojho programu životné prostredie publikáciu The Sustainable Development Goals Report 2019 (Správa o cieľoch udržateľného rozvoja z roku 2019), ktorá konštatuje, že v niektorých kritických oblastiach životného prostredia sa dosiahol pokrok.


Krajiny prijali konkrétne opatrenia na ochranu planéty, napríklad rozloha morských chránených oblastí sa od roku 2010 zdvojnásobila; krajiny spolupracujú na riešení nezákonného rybolovu a Parížsku dohodu o zmene klímy ratifikovalo 186 strán a takmer všetky oznámili svoje prvé vnútroštátne príspevky.

Napriek dosiahnutému pokroku je však potrebná oveľa rýchlejšia a ambicióznejšia reakcia. Prírodné prostredie sa zhoršuje alarmujúcou rýchlosťou: hladina morí stúpa; okysľovanie oceánov sa zrýchľuje; posledné štyri roky boli najteplejšími v histórii; vyhynutie hrozí miliónu rastlinných a živočíšnych druhov a degradácia pôdy nekontrolovateľne pokračuje. Dopady zhoršovania životného prostredia si vyberajú daň aj na životoch ľudí. Extrémne poveternostné podmienky, častejšie a ťažké prírodné katastrofy a kolaps ekosystémov spôsobujú zvýšenú potravinovú neistotu a zhoršujú bezpečnosť a zdravie ľudí, nasleduje chudoba a vysídľovanie území.

Správa dokazuje, že sú možnosti na urýchlenie pokroku prostredníctvom prepojenia medzi cieľmi. Zdôrazňuje tiež potrebu začlenenia nových zdrojov údajov a technológií na zber údajov a integráciu rôznych zdrojov údajov, ktoré je potrebné preskúmať, a to aj prostredníctvom partnerstiev s občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom a akademickou obcou.

Viac informácií: The Sustainable Development Goals Report 2019 [EN]

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Informačné zdroje