Preskočit na obsah

Správa Národného parku Nízke Tatry má novú riaditeľku

17.08 2021, Enviroportal

Generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Dušan Karaska 16. 8. 2021 vymenoval do funkcie novú riaditeľku Správy Národného parku Nízke Tatry (S-NAPANT) Ing. Sandru Popelářovú.

Počas slávnostného príhovoru a vymenovania do novej pozície Dušan Karaska poukázal na nové výzvy, ktoré tento náš rozlohou najväčší národný park v blízkej budúcnosti čakajú. NAPANT sa rozprestiera na území 3 samosprávnych krajov a 5 okresov, jeho rozsiahle územie je pod neustálym tlakom rôznych záujmových skupín a jeho vzácne a unikátne prírodné hodnoty sú viac ako kedykoľvek predtým ohrozené. 

Nová riaditeľka národného parku Sandra Popelářová pochádza z Jamníka (okres Liptovský Mikuláš), pracovala na odbore starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Lipovskom Mikuláši a pôsobí aj ako dobrovoľná členka stráže prírody.

„Samotní riaditelia národných parkov na Slovensku majú nedostatočné kompetencie. Prikláňam sa preto a plne podporujem myšlienku právnej subjektivity národných parkov, ktorú iniciovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Intenzívne si uvedomujem  potrebu efektívnej ochrany prírody spojenej s aktívnym dialógom so všetkými zainteresovanými stranami vrátane zástupcov samospráv, štátnych či neštátnych vlastníkov lesov, ako aj so zástupcami cestovného ruchu či podnikateľského sektora.“ Sandra Popelářová bola na pozíciu riaditeľky S-NAPANT vybraná na základe verejného výberového konania, ktorého súčasťou bolo aj online vypočutie kandidátov.     

Zdroj: ŠOP SR

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Rezort MŽP SR