Správa ciest KSK vysadí pri cestách stovky stromov

18.05 2020, TASR

Košice, 17. mája – Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) spúšťa projekt obnovy cestnej zelene, v rámci ktorého plánuje do budúceho roka vysadiť zhruba 500 stromov. 


Prispeje tak k zlepšeniu životného prostredia, skrášleniu jednotlivých úsekov ciest II. a III. triedy a zároveň nahradí stromy, ktoré bolo nutné v minulosti vyrúbať. Informoval o tom Úrad KSK.

Zamestnanci v súčasnosti pracujú na výbere lokalít pre výsadbu stromov popri cestách, ktoré organizácia spravuje. Prvé stromčeky pribudnú už túto jeseň v okresoch Košice-okolie, Michalovce, Trebišov, Rožňava a Spišská Nová Ves.

,,Kým v minulosti sa pri výrube drevín popri cestách nemyslelo aj na náhradnú výsadbu, sme veľmi radi, že tento rok odštartujeme túto novú tradíciu. Na projekt, v rámci ktorého vysadíme nové stromy, sme vyčlenili 50.000 eur, pričom pribudnúť by malo približne 500 drevín. Vysadené by mali byť v každom regióne nášho kraja, základným kritériom bolo, aby nové stromy nebránili vo výhľade vodičom a nešlo o nehodové úseky," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Podľa poverenej riaditeľky SC KSK Zuzany Slivenskej je cieľom ekologického projektu obnovy cestnej zelene v prvom rade zveľaďovanie životného prostredia a návrat zelene do vybraných lokalít. ,,Chceme tým prispieť k rovnováhe v prírode, pričom pozitívnym prínosom je napríklad aj zlepšenie podmienok na zachovanie včelstva. Zároveň týmto reagujeme na kritiku obyvateľov a ochrancov prírody z dôvodu nevyhnutnosti výrubu stromov na niektorých úsekoch, ako aj na pasivitu SC KSK v minulosti, keď sa náhradná výsadba vôbec nerealizovala," uviedla.

Správa ciest realizuje výrub najmä z dôvodu zlého zdravotného stavu stromov, prípadne po veterných smrštiach či mimoriadnych udalostiach, ako sú vytrhnutie koreňov stromu a jeho vyvrátenie z dôvodu podmočenia terénu. Odstraňujú tiež suché stromy ohrozujúce bezpečnosť cestnej premávky, stromy nahnuté nad cestné teleso a také, ktoré tvoria prekážku na ceste.

Doposiaľ bolo vytypovaných takmer 40 lokalít vhodných na výsadbu. Základným výberovým kritériom je, aby nešlo o nehodové úseky. ,,Vynecháme vnútorné oblúky ciest, aby bola zachovaná lepšia prehľadnosť dopravnej situácie, tiež nebudeme sadiť pred križovatkami. Prioritne sa zameriavame na rovné úseky, najmä na spojkách do obcí," informovala Slivenská.

V spolupráci s dendrológom prebieha špecifikácia druhov stromov vhodných na konkrétne úseky. Medzi navrhované druhy patrí napríklad platan javorolistý, smrek omorikový, javor, sofora japonská alebo lipa. Pri výbere lokalít a druhov stromov SC KSK spolupracuje s dopravnou políciou aj starostami obcí. Pred výsadbou potrebuje získať aj povolenie odborov životného prostredia jednotlivých okresných úradov v kraji.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Doprava Zaujímavosti