Spišská Belá: Rašelinisko Trstinné lúky označili už aj v teréne

10.06 2019, TASR

Spišská Belá, 10. júna – Rašelinisko Trstinné lúky pri Spišskej Belej pod Tatrami označili ako územie európskeho významu. Plocha s celkovou výmerou viac ako 60 hektárov, kde platí 4. stupeň ochrany prírody, je tak vyznačená už aj v teréne.


„Teší nás, že toto označenie zrealizovala Správa Tatranského národného parku na podnet mesta práve 5. júna, teda na Svetový deň životného prostredia," uviedla Paula Grivalská z Mestského úradu v Spišskej Belej.

Zároveň upozornila, že v lokálnom meradle zohráva ochrana mokradí významnú úlohu. Rieky, močiare, vlhké lúky či lužné lesy, ale aj jazerá alebo umelé, človekom vytvorené vodné plochy tvoria napr. na Slovensku len 0,5 percenta výmery a stále ubúdajú. „Ustupujú rozvojovým zámerom, nárokom na vodné zdroje, miznú v dôsledku zmeny klímy a podobne. Dôležité však je, aby zachovanie mokradí ostalo prioritou tých miest a obcí, v ktorých katastrálnych územiach sa nachádzajú. Prostredníctvom územných plánov je možné nastaviť limity využívania a podieľať sa tak aj na ochrane týchto lokalít. Takto to už od roku 2008 robí aj samospráva nášho mesta, ktorá má v návrhu ochrany prírody a tvorby krajiny územného plánu definované aj lokálne významné mokrade," ozrejmila Grivalská.

Po tom, čo bolo rašelinisko Trstinné lúky, známe aj pod názvom Pace, v roku 2017 zaradené do národného zoznamu území európskeho významu, Štátna ochrana prírody SR požiadala samosprávu začiatkom tohto roka o súhlas na realizáciu manažmentových opatrení v tomto nelesnom biotope. „Pred 55 rokmi tam bol realizovaný jedinečný archeologický nález troch bronzových mečov z 10. storočia. Ide teda o lokalitu pre Spišskú Belú vzácnu z rôznych hľadísk," upozornila na záver Grivalská.

Nejde však o jedinú takúto lokalitu v katastri mesta. Vyťažené rašeliniská Trstinné lúky a Krivý kút sa podarilo ešte v roku 2012 ekologicky obnoviť. V Krivom kúte dokonca pribudol aj oddychovo-vzdelávací areál s náučným chodníkom.

Copyright © TASR 2019
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody