ŠOP: Minimálne 13 000 vtákov ročne zomrie na zásah elektrickým prúdom

25.03 2020, TASR

Bratislava, 24. marca - Minimálne 13 000 vtákov na Slovensku ročne zomrie v dôsledku interakcie s elektrickým vedením. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR preto pripravila odbornú príručku o ochrane vtáctva na elektrických vedeniach. Informuje o tom na webovej stránke.


,,Cieľom príručky je eliminovať zranenia a úmrtnosť vtáctva na elektrických vedeniach na území Slovenska. Na základe najnovších poznatkov sa vďaka spolupráci všetkých strán neustále aktualizujú technické štandardy, inovujú konštrukčné riešenia, ochranné prvky či ďalšie spôsoby prevencie úhynov a úrazov," uviedla zoologička a vedúca odboru medzinárodnej spolupráce ŠOP SR Andrea Lešová.

Najohrozenejšou skupinou vtákov sú dravce. Konkrétne ide o orly, sokoly, jastraby a myšiaky. ,,K zásahu prúdom dochádza najmä na miestach s vysokými koncentráciami vtáctva, najčastejšie v poľnohospodárskej krajine nížin, kotlín a pahorkatín," približujú ochranári.

Problémy podľa ŠOP nastávajú aj v súvislosti s hniezdami bocianov. Tie si stavajú svoje hniezda na vrcholoch konštrukcie stožiarov vedenia vysokého napätia alebo aj priamo na drôtoch nízkeho napätia. Počas daždivých dní dochádza k premočeniu hniezda a ku skratom, čo spôsobuje vyhorenie hniezda, smrť mláďat či dospelých jedincov, vysvetľujú ochranári.

,,Všetky kompetentné energetické spoločnosti sa podieľajú na znižovaní počtu úmrtí vtákov v dôsledku zásahu elektrickým prúdom prostredníctvom využívania vhodného typu zábran proti dosadaniu, respektíve chráničiek, ktoré umožnia bezpečné dosadnutie, ako aj využívaním vhodného typu konštrukcií elektrických stĺpov, uvádza ŠOP.

Príručku vytvorila ŠOP v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku v rámci projektu LIFE Energia v krajine.

Viac informácií: Odborná príručka ochrany vtáctva na nadzemných elektrických vedeniach na Slovensku

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Informačné zdroje Mimovládne organizácie Ochrana prírody Rezort MŽP SR