Sobrance: Lesníci i verejnosť si pripomenuli 95. výročie narodenia M. Stolinu

15.01 2018, TASR

Sobrance, 12. januára – Lesníci i verejnosť si v piatok v Sobranciach pripomenuli 95. výročie narodenia profesora Miroslava Stolinu, ktorý je autorom celoštátnej koncepcie ochrany lesa. Zišli sa pri pamätnej tabuli, ktorú na pamiatku tohto významného rodáka odhalili na budove miestnej Špeciálnej základnej školy ešte v septembri 2005.


Pri tejto príležitosti odovzdal prednosta okresného úradu v Sobranciach Boleslav Lešo viacerým prítomným pamätné ďakovné listy. Miroslav Stolina sa narodil 13. januára 1923 do učiteľskej rodiny v Sobranciach. ,,Detstvo prežil a základné vzdelanie až po maturitu získal v Levoči. Diplom lesného inžiniera získal na Lesníckej fakulte Českého vysokého učenia technického (LF ČVUT) v Prahe," informoval TASR jeho študent, dlhoročný priateľ a zároveň bývalý lesník Ladislav Maxim, ktorý s ním bol v písomnom i osobnom kontakte viac ako 40 rokov.

,,Z množstva jeho vedecko-pedagogických prác je najvyššie hodnotená koncepcia odolnostného potenciálu lesa, ktorá vychádza z ekonomických princípov stability ekologického systému lesa. Bol prvým autorom metódy, ktorá zaznamenala veľký prínos nielen pre lesnícku vedu, ale zároveň aj pre lesnícku prax. Bol zakladateľom novej, modernej koncepcie náuky o ochrane prírody, ktorú prijalo aj vyspelé lesnícke zahraničie," podotkol Maxim.

Stolina prednášal na Lesníckej fakulte bývalej Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Bol aj vedúcim tamojšej Katedry ochrany lesa. ,,Počas troch desaťročí sa podieľal na kvalitnej výchove vyše troch tisícov absolventov v jednom z profilových predmetov štúdia lesníctva," spomenul Maxim. Po odchode do dôchodku v roku 1990 pokračoval profesor vo výskumnícko-pedagogickej práci na LF ČVUT v Prahe. ,,Za tých šesť rokov ho tam navštívilo 74 zahraničných odborníkov z USA, Kanady, Francúzska, Nemecka, Nórska, ale aj Japonska, ktorých práve zaujímala jeho koncepcia odolnostného potenciálu lesa," doplnil. Ako hosťujúci profesor prednášal aj v poľskom Krakove.

Profesor sa podľa Maxima ochrane lesa venoval dlhodobo. ,,Už v roku 1951 bol členom celoštátnej komisie v bývalom spoločnom štáte a spolu tvoril normu na ochranu lesa proti lykožrútovi, ktorá prakticky v obmenách platí dodnes," poznamenal. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších rodákov v histórii Sobraniec. ,,Mali sme tu aj maliarov, umelcov, pedagógov, ale pokiaľ ide o lesníctvo, tak on suverénne je dominantnou osobnosťou," zdôraznil Maxim s tým, že jeho rodný dom v Sobranciach zaradili medzi Významné lesnícke miesta na Slovensku.

V roku 2003 mu bol udelený Rad Ľ. Štúra II. triedy. Zomrel 28. novembra 2004 vo Zvolene.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni