Slovensko od januára 1993 plní samostatne záväzky Ramsarského dohovoru

02.02 2018, TASR

Bratislava/Gland, 1. februára - Téma Svetového dňa mokradí v roku 2018 znie: Mokrade pre udržateľnú budúcnosť miest. Zvolená téma má poukázať na dôležitú a nenahraditeľnú funkciu mokradí v mestách.


Mestské mokrade zlepšujú ľuďom život v sídlach, uviedla Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOPSR) na svojej webovej stránke pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktorý pripadá na 2. februára. Tento deň si environmentalisti na celom svete pripomínajú od roku 1997.

Mestské mokrade zlepšujú život obyvateľom mnohými spôsobmi. Znižujú riziko záplav, dopĺňajú zásoby pitnej vody, filtrujú odpadové látky, napríklad toxíny, pesticídy a priemyselný odpad, čím zlepšujú kvalitu vôd, zvlhčujú vzduch v sídlach, poskytujú priestor na rekreáciu a sú aj zdrojom živobytia, vysvetlila ŠOPSR cieľ a tému Svetového dňa mokradí v tomto roku.

V prírodných podmienkach strednej Európy sa za mokrade považujú všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Znamená to, že medzi mokrade patria všetky územia prírodného aj umelého pôvodu, kde je vodná hladina na povrchu alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch pokrýva plytká voda, ako aj potoky, rieky a vodné nádrže, definovala mokrade ŠOPSR.

Dohovor o mokradiach s medzinárodným významom (označovaný skrátene aj ako Dohovor o mokradiach alebo Ramsarský dohovor) bol prijatý 2. februára 1971 v iránskom meste Ramsar. Do platnosti vstúpil v roku 1975.

Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru v rámci bývalého Česko-Slovenska v roku 1990, čím prevzala na seba príslušné záväzky. Tie plní od 1. januára 1993. Podmienky plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach riadi a koordinuje Ramsarský výbor SR. Výkonným orgánom Dohovoru o mokradiach na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré zriadilo aj Ramsarský výbor SR (aj: Slovenský ramsarský výbor).

Slovensko má v zozname zapísaných 14 lokalít mokradí. Ich lokality sú na webovej stránke ŠOPSR aj Ministerstva životného prostredia SR.

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni