Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Slovenskí biológovia sa podieľajú na výskume ohrozených ekosystémov v kolumbijských Andách

16.08 2022, Enviroportal

Biológovia z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., (CBRB SAV, v. v. i.) nadviazali bohatú spoluprácu s vedcami z University of Rosario v Bogote a spoločne študujú ektomykorízne huby v tropických ekosystémoch kolumbijských Ánd.

Čierny dub (Trigonobalanus excelsa) je jedným z najdôležitejších symbiotických ektomykoríznych stromov v Kolumbii. Je to pomaly rastúci strom s obmedzenou reprodukciou, ktorý je zároveň ohrozený pre odlesňovanie a selektívny výrub. Drevo čierneho duba má vysokú hustotu a odolnosť proti hnilobe, čo ho robí veľmi žiadaným na použitie v exteriéri. Pre komplexnosť ekosystému, ktorému čierny dub v Kolumbii dominuje, je obnova území ovplyvnených výrubom a poľnohospodárskou činnosťou veľmi náročná. Huby rastúce v symbióze s čiernym dubom v Južnej Amerike skúma aj vedecký tím zo Slovenskej akadémie vied.

Zameriavame sa na druhovo najbohatší rod Russula, pretože jeho diverzita v tropických oblastiach je pre vedu pre nedostatok štúdií stále neznáma. V spolupráci s kolegami z Kolumbie sme preto spojili molekulárne, morfologické, ekologické a biogeografické údaje a vypracovali sme koncepty pre dva nové druhy – Russula floriformis a Russula ferruginea, ktoré sme opísali z horských lesov Kolumbie,“ vysvetľuje Slavomír Adamčík z laboratória Molekulárnej ekológie a mykológie CBRB SAV, v. v. i.

Dáta, ktoré vypracovali slovenskí biológovia, boli začlenené do širšieho výskumu dôležitého pre ochranu ekosystémov v Andách. „Poznanie diverzity a ekologickej úlohy symbiotických húb je kľúčom k pochopeniu možnosti reintrodukcie čierneho duba,“ zdôrazňuje vedec a dodáva, že výskum rodu Russula je len na začiatku. „Očakávame, že v kolumbijských Andách bude niekoľko desiatok druhov húb z tohto rodu. Pred naším výskumom bolo z krajiny opísaných už šesť druhov, neboli však ešte fylogenticky definované. Celkovú diverzitu rodu Russula v tejto oblasti budeme odhadovať kombináciou DNA pôdnych vzoriek a plodníc,“ približuje prácu na výskume S. Adamčík.

Prácu v teréne biológovia využívajú aj na popularizáciu vedeckých výsledkov v miestnych komunitách v kolumbijských provinciách Huila a Santander. „Členov miestnych komunít a majiteľov prírodných rezervácií sme naučili rozoznávať najdôležitejšie druhy húb v lese. Tiež sme ich zaškolili a začlenili do odberu pôd a biologického materiálu pre DNA analýzy hubovej diverzity. Súčasťou programu bola aj prednáška doktorky Adriany Corralesovej z University of Rosario o ohrození ekosystémov s dominanciou stromu Trigonobalanus excelsa a o úlohe húb pri udržaní stability a obnove biotopov,“ dodal biológ.

Časť výskumu bola realizovaná v rámci projektu “In situ conservation of threatened trees of Colombia: Special focus on endemic and endangered species of Fagaceae - Priority taxa (2021-2023): Trigonobalanus excelsa (EN)” podporeného nadáciou na ochranu ohrozených druhov stromov Franklinia Fundation. Problematika tohto projektu súvisí a slovenským projektom APVV-20-0257 (akronym STRAKA).

Zdroj: Slovenská akadémia vied

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Les Ochrana prírody