Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva pripravuje novú zaujímavú výstavu

27.10 2006, Enviroportal

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva pripravuje novú zaujímavú výstavu

Od 7. novembra do 5. decembra tohto roku budú sa mať možnosť návštevníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši zoznámiť s novou interaktívnou výstava hračiek, ktorú pod názvom Kaleidoskop - vedecká hračka 2 pripravuje múzeum v spolupráci s OZ Vedecká hračka z Banskej Bystrice.


Na tejto výstave, ktorej inštalácia prebieha v týchto dňoch v klubových priestoroch múzea, sa môže každý návštevník do vôle zahrať s hračkami z 22 štátov. Ako krajina pôvodu exponátov je uvedená väčšina európskych štátov, ale aj Chile, Indie či Kuvajt. Nosnými exponátmi výstavy sú kaleidoskopy v rôznych formách: Malé zo zbierky kurátorky výstavy, väčší zhotovený pracovníkmi Múzea SNP v Banskej Bystrici a aj tie vo forme fotografií.

Výstava je určená nielen pre predškolákov a žiakov 1. stupňa základných škôl, ale aj pre rodiny s deťmi. Môžu sa na nej však do vôle zahrať aj ostatní návštevníci bez ohľadu na vek, zdravotný stav či jazykové znalosti, pretože na rozdiel od iných výstav, tu je dotýkať sa exponátov prikázané.

Vo vstupnej časti výstavy sú panely venované teórii odrazu v kaleidoskope, konštrukciám kaleidoskopov a jeho vynálezcovi Davidovi Brewterovi. Jadrom výstavy sú väčšinou novozískané a v zahraničí nakúpené vedacké hračky. Celkom je k dispozícií 120 interaktívnych exponátov. Okrem 11 druhov kaleidoskopov aj stovka iných hračiek - kŕmenie a lovenie rybičiek, fazuľková dráha, trompo, astrojax, kominári na rebríkoch,...

Atmosféru hlavnej výstavnej miestnosti spríjemní ezoterickou hudbou patentované zariadenie ELFONICA, ktoré človeku sprostredkúva vnímanie výmeny informácií medzi bunkami izbovej rastliny. Niekoľko interiérových predmetov je sústredených do tmavého kúta, v ktorom popri guli plnej farieb a hviezdičkách dominuje hra tieňov, ktoré sú stopami blesku na luminiscenčnej fólii.

Cieľom výstavy je prispieť ku kultúre hrania sa u nás a popularizovať hračky ako prostriedky školského a mimoškolského vzdelávania a výchovy, aj tej environmentálnej.

Vernisáž výstavy, na ktorú Vás jej organizátori úprimne pozývajú, bude 6. 11. 2006 o 14,00 hod. v klubových priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Školskej 4 v Liptovskom Mikuláši.

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky