Slovenská lesnícka komora upozorňuje na vysychanie tatranských lesov

08.09 2016, TASR

Lykožrútová kalamita vo Vysokých Tatrách pokračuje a tatranské lesy vyschýnajú so všetkými nepriaznivými dosahmi na plnenie celospoločenských funkcií lesov. Podľa Slovenskej lesníckej komory (SLK) je ohrozená vodoochranná, pôdoochranná, klimatická, rekreačná aj liečebná funkcia.


Podľa SLK ak sa urýchlene neprijmú zodpovedné opatrenia v ochrane lesa, podobný osud, ako je vo Vysokých Tatrách, čaká aj Západné Tatry, kde sú zdroje pitnej vody pre státisíce obyvateľov Liptova a Oravy. Preto SLK podporuje iniciatívu ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej o zvolanie okrúhleho stola k potrebe riešenia alarmujúcej situácie.

„Základom riešenia by malo byť uplatňovanie lesníckych prístupov vychádzajúcich z prírode blízkeho obhospodarovania lesov a poznatkov o klimatickej zmene. V najprísnejších zónach ochrany, kde platí bezzásahový režim, je potrebné realizovať ochranu lesa včasným odkôrnením čerstvo napadnutých kmeňov,“ uvádza sa v stanovisku SLK. Podľa ich slov sa tým zabráni šíreniu lykožrúta do okolitých porastov s nižším stupňom ochrany.

„Lesníkom i obhospodarovateľom lesa ide o zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a nie o ťažbu a predaj dreva za účelom zisku. Dôsledná ochrana si bude vyžadovať len zvýšené náklady,“ uviedla SLK. Doplnili, že neriešenie situácie v bezzásahových územiach a ich bezprostrednom okolí ohrozuje nezanedbateľnú výmeru lesov Slovenska a aj ich ekosystémové služby.

SLK navrhuje, aby sa pri okrúhlom stole riešila aj dlhodobo zanedbaná otázka legislatívneho rámca prefinancovania ekosystémových služieb lesov. „Je načase prestať s trestuhodným bagatelizovaním vzniknutej situácie. Neriešenie problému má okrem nepriaznivého vplyvu na stav prírody aj negatívny vplyv na celý vidiecky priestor,“ doplnili.

„Tam, kde nie je najprísnejší stupeň ochrany prírody, respektíve v ich dostatočne širokých nárazníkových ochranných pásmach, lesníci požadujú od všetkých zainteresovaných, teda i od ochrany prírody, vytvárať predpoklady pre čo najrýchlejšie spracovanie veternej i podkôrnej kalamity,“ uviedla SLK s tým, že by privítali zodpovedný prístup i v prípade práve vydaného zákazu spracovania kalamity pre Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec, ako aj na ďalších pozemkoch v neštátnom vlastníctve.

Súvisiace články: Lykožrút ničí tatranské lesy, ministerka G. Matečná chce problém vyriešiť

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les Ochrana prírody Rezort MŽP SR