Preskočit na obsah

Slovenská inšpekcia životného prostredia SR opakovane rieši prípady nelegálneho predaja slonoviny

18.01 2023, Enviroportal

Iba počas minulého roka 2022 inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia SR (SIŽP) riešili desiatky prípadov predaja slonoviny prostredníctvom internetu. Najvyššiu pokutu uložili vo výške 5 000 eur. 

Slovenská inšpekcia životného prostredia upozorňuje, že predaj akýchkoľvek predmetov zo slonoviny, bez preukázania spôsobu nadobudnutia či predloženia potvrdenia CITES, je porušením zákona. ""

Obchod so slonovinou je prísne regulovaný medzinárodným dohovorom v rámci Európskej únie a nariadeniami o obchode s voľne žijúcimi druhmi či ochrane ohrozených druhov. 

Zvyšujúci sa dopyt po slonovine viedol k masívnej redukcii celej populácie živočíchov a k ohrozeniu existencie tohto druhu. 

Vďaka legislatíve, obmedzeniam, kontrole a sankciám sa síce darí zamedziť masívnemu obchodovaniu, no záujem o predmety zo slonoviny stále rastie. Najväčší dopyt vládne v ázijských krajinách, ktoré sú hnacím motorom nezákonného lovu a obchodu. 

Najkritickejšie obdobie, podľa správy informačného systému pre obchod so slonovinou, bolo v rokoch 2012 až 2017. Celosvetovo úrady zhabali 280 ton surovej slonoviny.

Ak by ste chceli predať sošku zo slonoviny zdedenú po príbuzných, majte na pamäti, že od januára 2022 úrady nevydávajú potvrdenia pre komerčnú činnosť s cieľom absolútneho zamedzenia predaja výrobkov zo slonoviny.

Za porušenie zákazu hrozí pokuta:

  • do výšky 10 000 eur v prípade fyzických osôb,
  • do výšky 33 000 eur v prípade právnických osôb.

Pozor by ste si mali dávať aj na suveníry z dovolenky. Za vlastníctvo predmetu, ktorý obsahuje slonovinu, vám môže hroziť obvinenie pre obchodovanie s ohrozenými druhmi, sankcie a prípadne aj súd. Najfrekventovanejšími predmetmi zo slonoviny sú šachové figúrky, biliardové gule, gombíky, rúčky príborov, bižutéria, zbrane, hudobné nástroje.

Zdroj: Slovenská inšpekcia životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Environmentálna kriminalita Rezort MŽP SR