Preskočit na obsah

Slovenská agentúra životného prostredia na Agrokomplexe 2005, Nitra

19.09 2005, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia na Agrokomplexe 2005, Nitra

V dňoch 18-23.8.2005 sa konal v Nitre 32. Medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh Agrokomplex 2005. Na tohtoročnom veľtrhu participovavala s prezentáciou svojich aktivít aj Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica. Ukážky svojej činnosti ponúkli širokej verejnosti Centrum tvorby krajiny (CTK), Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania (CEVaV) a Odbor propagácie a marketingu (OPM).

Centrum tvorby krajiny predstavilo Program obnovy dediny, kde sa zviditeľnili jednotlivé úspešné obce a regióny. V rámci propagácie a marketingu bola na paneloch vystavená činnosť a programové zameranie jednotlivých Stredísk environmentálnej výchovy s aktuálnou programovou ponukou.

Praktické ukážky aktivít realizovali koordinátorky environmentálnej výchovy z Banskej Bystrice, Nitry a Prievidze. Počas výstavy bola vyhlásená detská výtvarná súťaž na tému "Prázdniny na vidieku". Z celkového počtu 300 výkresov sa stal víťazom Jakub-Dušan Vaňo (6 rokov) z Partizánskeho (obr.č.1). Bolo zaujímavé sledovať ako sa do kresliarskych aktivít zapájali aj dospelí; rodičia aj starí rodičia detí. Okrem kreslenia si deti mohli so sebou odniesť aj malý, vlastnoručne vyrobený darček. Aplikovaním servítkovej metódy na ploché kamene si mladí účastníci mohli vyskúšať túto jednoduchú, dekoratívnu praktiku. Počas výstavy sa minulo 180 kg kameňov, čo svedčí o záujme detí vyskúšať si remeslo maliarov na tradičnú prírodninu.

Agrokomplex 2005 priniesol množstvo zaujímavostí a noviniek, ktoré ho posunuli opäť o krôčik vpred v moderných potravinárskych a poľnohospodárskych trendoch.

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky