Slnko, voda, príroda a letný ekotábor na Drieňku

24.07 2005, Enviroportal

Slnko, voda, príroda a letný ekotábor na Drieňku

Čo zaujímavé môže ponúknuť ekotábor?
Len čo sa začne leto, netrpezliví školáci čakajú na program, ktorý im pripravili rodičia. Dovolenky pri mori sú pre nich ešte stále atraktívnou odmenou a často aj jedinou formou trávenia času so svojimi rodičmi. Druhým lákadlom leta sú nepochabne tábory. Do popredia sa dostávajú vzdelávacie, poväčšine jazykové tábory. Ekotábory navyše plnia výchovnú funkciu. Deti prostredníctvom hier a cvičení v krásnom prostredí nenápadne poznávajú prírodu a cez prácu v nej a s ňou si navzájom vytvárajú pozitívny vzťah k sebe.

Pracovníci SAŽP, Strediska environmentálnej výchovy (SEV) v Košiciach a Centra environmentálnej výchovy a vzdelávania (CEVAV) v Banskej Bystrici, organizovali v dňoch 11. - 17. júla 2005 letný ekotábor v Ekocentre Drieňok na Teplom Vrchu. Tábor bol zaujímavý nie len programom ale aj počtom a vekovým zložením účastníkov. Prihlásilo sa 51 detí vo veku od 6 do 16 rokov. Uznáte sami, že udržať myšlienku tábora pri tak veľkej a rôznorodej skupine by mohlo byť problémom. "Ešte že trval iba 7 dni", povedal by si niekto? Na konci tábora všetci (nie len rodičia), prisľúbili účasť na budúcoročnom tábore a prihovárali sa za dvojtýždňové trvanie.

Aby ste vedeli prečo Drieňok ?

Správny výber lokality má pre ekotábor obzvlášť dôležitý význam. Každý kút Slovenska je niečím výnimočný a krásny. Teplý Vrch nie je výnimkou. Ekotáboru poskytol množstvo prírodných aj kultúrnych atrakcií so značným náučným potenciálom. Najteplejšiu vodu v nádrži, náučný chodník Drienčanský kras, hrad Blh, Drienčanskú pevnosť, pamätník Pavla Dobšinského a pamätný dom národných dejateľov, ktorí pôsobili v neďalekej obci Drienčany. Blízkosť Národného parku Muránska planina a Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina len podčiarkujú jeho prírodovednú hodnotu. Samotné Ekocentrum Drieňok je svojim vybavením a areálom uspôsobené potrebám environmentálnej výchovy.

Zábava alebo únava ?

Ako všetky deti na svete aj tie "táborové" by sa najradšej od samého rána do večera kúpali. Slzičky ani nespočetné prehováranie im však nepomohlo a v zápale pripravených dobrodružstiev zabudli aj na smútok za teplom domova a rodičovského objatia. Po zoznámení sa medzi sebou prišlo na rad zoznamovanie sa s okolitou prírodou a prostredím na náučnom chodníku. Počas tvorby obrazov z prírodnín, pri maľovaní na brezové placky a kamene, pri výrobe sviečok, batikovaní a tvorbe predmetov zo slaného cesta si precvičili nielen svoju zručnosť. Naučili sa šetrne pracovať s prírodným materiálom a poznávať jeho hodnotu v ľudskom živote. Poznávanie rastlín, živočíchov, hradov a zámkov či viazanie uzlov dopĺňalo kúpanie sa a tvorilo náplň súťažných aktivít a hier.

Počas tábora si deti spoločne dobili "Pevnosť Drieňok", zahrali sa hru Eko-milionár, našli svoju táborovú Superstar aj strigônča tábora, jazdili na koňoch, zahrali si Vilomeniny, súťažili na turisticko-brannom preteku, zúčastnili sa športovej olympiády. Každý deň zažili veľa pohybu, poznávania, tvorivosti a zábavy a každý večer padli unavení do postelí.

Malí s veľkými - veľkí s malými

Posádka ekotábora pozostávala z 5 vedúcich, z 5 vekovo rozdielnych oddielov a zdravotníka. Ako zabezpečiť rovnaký program pre vekovo rôznorodú skupinu? Hneď v prvý deň si každý člen najstaršieho oddielu vyžreboval mená účastníkov z nižších oddielov. Vzniklo 10 päť členných družstiev, ktoré v tomto zložení súťažili vo všetkých hlavných táborových disciplínach. Cieľom bolo naučiť sa spolupráci, ako s prírodou, tak i v skupine, rešpektovať sa a pomáhať si navzájom. Či sa tento zámer vydaril, posúďte sami z fotografií. Po úvodnej neobľúbenosti práce malých s veľkými a veľkých s malými však na konci tábora nikto nepochyboval o tom, že rozhodnutie bolo správne. Využívaním schopností a vlastností jednotlivcov v družstve na dosiahnutie spoločného úspechu v súťažiach, si všetci túto formu spolupráce nakoniec obľúbili.

Najväčšia odmena

Deti počas súťaženia v tábore dostávali rôzne ceny ako brožúrky, pexesá, tričká, ceruzky a pastelky. Ich smútok pri odchode z tábora, kopec zážitkov, spokojnosť na tvárach rodičov a záujem rezervovať deťom miesto v budúcoročnom tábore je zároveň tá najväčšia odmena.

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky