Preskočit na obsah

Rieka Slaná je znečistená už rok, petíciou žiadajú urýchlené doriešenie výtoku z bane

17.02 2023, TASR

Nižná Slaná 16. februára – V Nižnej Slanej sa ani rok po prvotnom znečistení rieky Slaná nepodarilo úplne zastaviť výtok mineralizovaných banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Viac ako 500 ľudí už preto podpísalo petíciu za urýchlené doriešenie situácie.

Uviedol člen petičného výboru a člen výboru miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) Rožňava Tibor Varga.

,,Cieľom petičnej akcie je urýchlené, úplné a udržateľné doriešenie vytekania banských vôd do rieky Slaná. Táto voda už vytekať neprestane, jediné úplné riešenie je ju upravovať dlhodobo, ako to robia všade inde vo svete," priblížil Varga. Ako dodal, zozbierať chcú 10.000 podpisov, aby sa petíciou zaoberal príslušný orgán verejnej moci.

Podľa Vargu kompetentné orgány v rámci riešenia výtoku banských vôd do Slanej v uplynulých mesiacoch len znížili množstvo znečistenia. ,,Doteraz banskú vodu nijakým spôsobom neupravujú. Okrem znečistenej vody je problém aj v kontaminovaných sedimentoch," skonštatoval Varga s tým, že podľa rozborov z januára tohto roka hodnota nerozpustných látok v rieke mnohonásobne prekračuje povolené limity. Dodal tiež, že na zasadnutiach medzirezortného krízového štábu sa diskutovalo o viacerých riešeniach problému s kontaminovanými sedimentmi, do dnešného dňa sa však žiadne nezrealizovalo.

Ministerstvo životného prostredia SR v stanovisku uviedlo, že o trvalom zastavení znečistenia banskými vodami na rieke Slaná rozhodne vláda. Možnosť dlhodobo regulovať výtok mineralizovaných banských vôd do rieky má zabezpečiť projekt betónovej injektáže bane v Nižnej Slanej, ktorý pripravil štátny podnik Rudné bane.

,,MŽP pripravilo na takzvané neformálne medzirezortné pripomienkové konanie a na rokovanie vlády materiál, v ktorom sa určia zodpovedné inštitúcie za realizáciu opatrení nielen v banských priestoroch, inštitúcie zodpovedné za realizáciu riešení čistenia vytekajúcich banských vôd, odsávanie kontaminovaných sedimentov z toku, vybudovanie monitorovacích objektov a zabezpečenie ich financovania," skonštatoval envirorezort s tým, že prostriedky na sanáciu musí vyčleniť Ministerstvo financií SR.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára 2022, vlani v júni zrealizovali v bani práce, vďaka ktorým sa koncentráciu rozpustených látok vo vytekajúcej vode do rieky podarilo znížiť. Od júla platí pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, vládou vyhlásená mimoriadna situácia.

Prvé ichtyologické prieskumy po znečistení Slanej podľa Vargu preukázali 99-percentnú mortalitu všetkých organizmov na prvých desiatich kilometroch toku a následne 90-percentnú mortalitu na ďalších desiatich kilometroch toku. Dlhodobý život či rozmnožovanie rýb na prvých desiatich kilometroch znečistenej rieky podľa jeho slov pre kontamináciu železom a arzénom nie sú možné.

,,Posledný ichtyologický prieskum v septembri po znížení kontaminácie potvrdzuje 96-percentný pokles populácie pstruha potočného na postihnutých lokalitách v porovnaní so skúmanou lokalitou v úseku bez vplyvu banskej vody a úplné vymiznutie hlaváča bieloplutvého z úseku pod zdrojom znečistenia. Výrazne znížená bola taktiež početnosť ostatných druhov rýb," doplnil Varga.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálne záťaže Rezort MŽP SR