Preskočit na obsah

Envirovýchova nie je na školách povinná, ale je súčasťou niektorých tém

30.01 2023, TASR

Bratislava 28. januára – Environmentálna výchova nie je v súčasnosti na slovenských školách povinná, envirovzdelávanie je súčasťou prierezových tém. V súčasnosti je teda na rozhodnutí školy, akou formou ho do školského vzdelávacieho programu začlení. Informovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.

,,Okrem teoretického vzdelávania už dnes viacero škôl zapája do vyučovania i rôzne formy praxe, či už pri recyklovaní odpadov, kompostovaní alebo pestovaní rastlín v areáloch škôl," uviedla OZV. Doplnila, že napríklad na Cirkevnej základnej škole (CZŠ) Narnia v Bratislave majú zelené vzdelávanie. Škola má vypracovaný projekt biodiverzity, zachytáva dažďovú vodu, má triedený zber, hmyzí domček, učitelia sadia s deťmi hriadky a venujú sa aj ďalším ekologickým aktivitám.

,,Projekt Enviro je zameraný na prevenciu sucha a povodní v súvislosti so zmierňovaním klimatickej zmeny. Chceme sa zameriavať hlavne na aktivity, ktoré vedú ku kladnému vzťahu k prírode a k rozvoju ekologických návykov," povedala koordinátorka environmentálnej výchovy a projektu Enviro Daniela Hrončová z CZŠ Narnia. K jej cieľom patrí rozšírenie triedenia odpadu o bioodpad, zálohovania plastových fliaš v škole a zvyšovanie povedomia o šetrení energiami a vodou.

Vzdelávanie detí v školách a škôlkach je podľa riaditeľky pre komunikáciu OZV Envi-Pak Kataríny Kretter stále veľmi dôležitá. ,,Deti v útlom školskom veku si ešte len vytvárajú svoje návyky. Čo sa naučia v škole, prinesú domov, a potom sa to dostáva aj k rodičom a starým rodičom," poznamenala. Kretter zároveň skonštatovala, že deti majú na svojich rodičov veľký vplyv a vedia byť ,,kontrolórom" či inšpiráciou.

Jedným z inovatívnych prvkov na školách je i rovesnícke vzdelávanie, pri ktorom starší žiaci odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti mladším, poukazuje Envi-Pak.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie