Preskočit na obsah

SIŽP zistila porušenia aj pri kontrole integrovaných povolení

28.02 2012, Enviroportal

Vykonáva viac ako kontroly, dozor či ukladanie pokút za porušenie právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) má v kompetencii tiež povoľovanie činností v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ) a je tiež špeciálnym stavebným úradom. V minulom roku vydala 573 integrovaných povolení, z ktorých 383 sa týkalo zmien v činnosti prevádzok a v 179 prípadoch išlo o rozhodnutia inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu.

Na činnosť nových prevádzok vydala SIŽP 11 povolení. Z 253 kontrol integrovaných povolení zistili inšpektori porušenie právnych predpisov v 86 prípadoch a uložili 62 pokút v celkovej výške takmer 120 000 eur. V 213 prípadoch dali subjektom vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Najvyššiu pokutu 10 000 eur dostala za nedodržanie podmienok vydaného integrovaného povolenia v prevádzke výroby škrobu spoločnosť Amylum v Bolerázi. Pokutu 7 320 eur za porušenie zákona o IPKZ dostala aj spoločnosť BBES v Banskej Bystrici, 6 600 eur spoločnosť DIW Service v Bánovciach nad Bebravou a inšpektori uložili pokuty po 5 000 eur aj spoločnostiam Slovintegra Energy v Leviciach a Fagor Ederlan Slovensko v Žiari nad Hronom.

Inšpektori sa zamerali aj na riešenie podnetov od občanov. V oblasti IPKZ ich bolo 65, z nich 19 bolo opodstatnených.

Pokuty uložené inšpektormi SIŽP za porušenia právnych predpisov sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Do štátneho rozpočtu idú zasa správne poplatky za podanie žiadostí o vydanie integrovaného povolenia, ktoré vlani vybrali v celkovej sume takmer 98 000 eur.

Viac informácií: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Zdroj: Slovenská inšpekcia životného prostredia

 

 

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

IPKZ