Preskočit na obsah

SIŽP: Urobila v tomto roku 19 kontrol GMO, uložila jednu pokutu

05.10 2021, TASR

Bratislava 3. októbra – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v tomto roku 19 kontrol používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Pokutu uložila iba jednu, a to vo výške 3000 eur. Inšpektori pokutovali jeden z ústavov Slovenskej akadémie vied za nesprávny spôsob zatriedenia GMO do rizikovej triedy.

GMO sú také organizmy, ktorým do ich DNA vložil človek aj časť DNA iného druhu organizmu. To znamená, že v GMO sa tak spájajú vlastnosti viacerých druhov organizmov, vysvetľuje hovorkyňa inšpekcie Tamara Lesná. Poukazuje, že majú široké využitie, používajú sa napríklad vo farmácii či poľnohospodárstve.

,,Nie tak dávno sa aj u nás venovala zvýšená pozornosť odolnej, geneticky modifikovanej kukurici. Dnes sa zas upriamuje pozornosť na geneticky modifikované dreviny, ktoré sa pre svoj rýchly rast stávajú jednotkou na trhu medzi energetickými rastlinami," uviedla ďalej.

Kontroly GMO robí odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti (OIBB) SIŽP. Zameriava sa najmä na pracoviská, na ktorých sa genetické technológie a GMO využívajú pri výskume rôznych vlastností alebo prejavov génov. ,,Kontrolnou činnosťou podporujeme, aby sa s týmito GMO pracovalo bezpečne a nemohlo dôjsť k ich úniku do životného prostredia," priblížila Lesná. Dodala, že kontroly SIŽP zároveň podliehajú pravidelnej kontrole pracovníkov z vedeckého centra Európskej komisie.

Na kontrolu používania genetických technológií a GMO v laboratóriách sa podľa Lesnej inšpektori pripravujú mesiace. Dôvodom je, aby sa fyzická kontrola na mieste mohla uskutočniť v čo najkratšom čase. ,,Cieľom je maximálny počet skontrolovaných údajov pri minimálnom obmedzení prevádzky kontrolovaného pracoviska. Po fyzickej kontrole sa údaje týždne vyhodnocujú," poznamenala.

Popri tejto činnosti inšpektori odoberajú vzorky zelených rastlín na vytypovaných lokalitách. Tie sa analyzujú v Národnom referenčnom laboratóriu. Kontrolujú aj šírenie invazívnych druhov, narábanie s genetickými zdrojmi, metainformácie a služby poskytované cez národnú infraštruktúru priestorových informácií či environmentálne označovanie, uviedla Lesná.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

GMO