SIŽP: Prerušila povoľovanie pezinskej skládky, dôvodom je neaktuálnosť EIA

17.05 2018, TASR

Bratislava, 15. mája – Pri povoľovaní skládky odpadov v Pezinku nie je možné využiť závery z posúdenia jej vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA) z roku 1999. Na základe takéhoto stanoviska ministerstva životného prostredia prerušila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) konanie o povoľovaní pezinskej skládky, ktoré sa opätovne začalo vlani.


Prevádzkovateľ skládky bude musieť žiadosť doplniť o nové posúdenie vplyvov na životné prostredie. SIŽP o tom informovala v písomnom stanovisku. Povoľovacie konanie skládky, proti výstavbe ktorej dlhoročne protestuje mesto Pezinok a jeho obyvatelia, sa opätovne začalo vlani, kedy si prevádzkovateľ znovu podal žiadosť, ktorú doplnil a aktualizoval. K vydaniu integrovaného povolenia sa nesúhlasne vyjadrili mesto Pezinok a ďalší účastníci konania, vysvetlila štátna radkyňa Ústredia SIŽP Anna Benčeková. Okrem iného namietali neplatnosť záverečného stanoviska z procesu EIA z 26. júla 1999.

Inšpekcia následne zaslala podľa Benčekovej na ministerstvo životného prostredia žiadosť o vyjadrenie k platnosti a relevantnosti záverečného stanoviska z roku 1999. „Ministerstvo v odpovedi konštatovalo, že záverečné stanovisko nie je možné najmä s prihliadnutím na dostupné informácie považovať za relevantný a zákonný podklad pre ďalšie konanie a rozhodovanie,“ priblížila štátna radkyňa. Inšpekcia preto prerušila konanie a vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti o posúdenie vplyvov na životné prostredie.

O prerušení konania v pondelok (14. 5.) informovala aj právnička a členka mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Zuzana Čaputová zastupujúca občanov Pezinka. Rozhodnutie inšpekcie o nutnosti nového posudzovania Čaputová považuje za dôležitý krok. Domnieva sa, že prevádzkovateľovi sa novú EIA zrejme nepodarí získať. Skonštatovala to s odkazom na medzinárodné záväzky Slovenska, ktoré smerujú k nepovoľovaniu nových skládok a zvýšeniu podielu recyklácie na hranicu 50 percent po roku 2020. Na nové posúdenie EIA získal prevádzkovateľ skládky čas dva roky.

Kauza pezinskej skládky patrí k najväčším environmentálnym kauzám v novodobej histórii Slovenska. Po dlhoročnom nesúhlase Pezinčanov a ich samosprávy rozhodol v roku 2013 definitívne Najvyšší súd a neskôr aj SIŽP o zrušení povolení pre novú skládku odpadov pre ich nezákonnosť. Vec sa tak vrátila na nové prejednanie a rozhodnutie.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

EIA,SEA Mestské a vidiecke ŽP Odpady