SIŽP: Minulý rok každá tretia kontrola odhalila porušenie envirolegislatívy

31.07 2019, TASR

Bratislava, 30. júla  - Takmer každá tretia kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v roku 2018 odhalila porušenie envirolegislatívy. SIŽP minulý rok vykonala celkovo 2806 kontrol, pričom až v 989, teda 35,24 percenta prípadoch, sa preukázalo porušenie zákona.
Doteraz vykonala 12 kontrol subjektov či lokalít spájaných s výstavbou D4/R7 a naďalej spolupracuje pri vyšetrovaní s políciou. Inšpektori mali podiel na uzatvorení a rekultivácii skládky v Považskom Chlmci, aktuálne sa venujú aj riešeniu odkaliska Poša na východnom Slovensku a ďalším, roky neriešeným problémom.

Na základe podnetov zo strany štátnych či neštátnych ochrancov prírody SIŽP zastavila viacero výrubov pre podozrenie z ohrozenia vzácnych druhov. ,,Žijeme v čase, keď otázka zdravého životného prostredia už dávno nie je okrajovou témou, ale stáva sa lajtmotívom verejného záujmu," vyhlásil Róbert Ružička, generálny riaditeľ SIŽP. Podľa neho si treba uvedomiť, že environmentálne problémy majú stále väčší vplyv na ekonomiku, zamestnanosť, ale aj komfort života obyvateľov. ,,Je mimoriadne dôležité, aby sa inšpekčná činnosť stále viac zameriavala na skutočné defekty v ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia. V auguste minulého roka sme naštartovali procesy, ktoré vedú k efektívnejšej a dôveryhodnejšej inšpekcii. Ide o beh na dlhé trate, no nasadili sme slušné tempo," tvrdí Ružička.

Cieľom inšpekcie podľa neho nesmie byť len mechanické ukladanie pokút, ale má predovšetkým napomáhať predchádzaniu poškodzovania životného prostredia.

SIŽP historicky prvýkrát usporiadala v Bratislave Impel Review Initiative, teda detailnú diskusiu s medzinárodnými expertmi o inšpekčnej činnosti SIŽP, ktorá priniesla postrehy, ako činnosť inšpekcie zefektívniť. Pripravuje zriadenie nového stáleho pracoviska inšpekcie v Spišskej Novej Vsi, nadviazala spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského a zefektívňuje spoluprácu aj s Policajným zborom SR a prokuratúrou.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálna kriminalita Rezort MŽP SR