Preskočit na obsah

SHMÚ spúšťa stránku, ktorá ponúkne výsledky monitorovania podzemnej vody

16.12 2020, TASR

Bratislava 15. decembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) spúšťa webovú stránku s názvom Výsledky monitorovania podzemnej vody. Tá poskytne širokej verejnosti databázu výsledkov kvalitatívneho monitorovania podzemnej vody za roky 2017, 2018 a 2019. TASR o tom informoval hovorca ústavu Ivan Garčár.

,,Interaktívna stránka umožňuje vygenerovať mapovú vizualizáciu staníc podzemnej vody (objektov štátnej hydrologickej siete monitorovania kvality vôd) so zobrazením výsledkov analýz znečisťujúcich látok vo vybranej stanici a porovnanie nameraných hodnôt s limitnými hodnotami podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou," priblížil hovorca.

Ako uviedol, selektívne výberové kritérium je merný objekt, ukazovateľ, respektíve skupina ukazovateľov, povodie, útvar podzemnej vody, rok, okres, chránená vodohospodárska oblasť.

,,Veríme, že stránka je ďalším výrazným krokom k podrobnej informovanosti občanov o výsledkoch činnosti, ktorú má SHMÚ zakotvenú v zákone o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe," uviedol Garčár. Dodal, že ambíciou ústavu je v roku 2021 rozšíriť sprístupnené údaje monitorovania kvality podzemnej vody za posledných päť rokov s možnosťou medziročného porovnania nameraných hodnôt.

SHMÚ monitoruje kvalitu podzemnej vody v takmer 600 objektoch štátnej hydrologickej site (467 sond a 124 prameňov). Vzorkovanie (meranie) kvality podzemnej vody ústav robí od roku 1982 jeden až štyrikrát ročne. Laboratóriá následne analyzujú široké spektrum parametrov (viac ako 200).

Viac informácií: http://www.shmu.sk/sk/?page=2451

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Informačné a monitorovacie systémy Voda Zdravie a ŽP