Preskočit na obsah

SEV Dropie prejde revolučnou premenou

17.06 2021, Enviroportal

Environmentálna výchova a vzdelávanie má pevné miesto v štruktúre Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) prakticky od jej vzniku. Zažila fázy rozmachu a budovania siete štátnych stredísk environmentálnej výchovy, ale aj fázy stagnácie a hľadania svojej úlohy a poslania v súčasnom svete. Vďaka zanieteným zamestnancom SAŽP a s podporou nórskych partnerov sa premenou Strediska Dropie agentúra môže stať lídrom neformálnej envirovýchovy na Slovensku.

Praktická a zážitková environmentálna výchova a vzdelávanie širokej cieľovej skupiny je hlavným poslaním SEV SAŽP Dropie. Vzniklo transformáciou záchrannej stanice dropa fúzatého v roku 1992 a až do roku 2010 mali možnosť návštevníci živého dropa v stredisku aj vidieť. Bolo súčasťou siete stredísk environmentálnej výchovy SAŽP a dnes je jediným pobytovým strediskom SAŽP.

„Čas a dlhodobé neinvestovanie do strediska sa podpísali aj na jeho súčasnom stave. Tento dlh potrebujeme zmierniť a postupne napredujeme. V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia sa podarilo nastaviť ambiciózny a živý koncept ďalšieho rozvoja tohto strediska a to jeho premenou na modelové centrum pre zmenu klímy. Význam nebude mať len pre región, ale pre celé Slovensko,“ uviedol Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP.Stredisko environmentálnej výchovy Dropie

Od pôvodného zamerania programovej ponuky na ochranu dropa fúzatého a jeho biotopov sa aj vďaka rôznym projektom programová ponuka rozšírila o problematiku ochrany poľnohospodárskej krajiny v kontexte zmeny klímy. Pri prebudovaní strediska na tzv. Living Lab Dropie majú pomôcť financie zo strany zahraničných partnerov. „V kontexte Programu SK-Klíma má projekt Living Lab v Dropie špecifické postavenie, a to nielen preto, že ide o jediný preddefinovaný projekt v rámci programu. Cieľom projektu je podpora systematického prístupu k environmentálnej výchove a vzdelávaniu, integrácia praktických ukážok opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy.

,,Je potešujúce, že do realizácie jednotlivých aktivít budú zapojení aj zahraniční partneri z Nórskeho kráľovstva zo strany prispievateľských štátov, a to Nórske Bjerknesovo centrum pre výskum klímy a mesto Trondheim,“ objasnil Denis Knotka zo sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia (MŽP SR).

Dôležitosť zdravej poľnohospodárskej krajiny má kľúčový význam v prebiehajúcej klimatickej zmene. Uvedomujú si to aj miestni starostovia, poľnohospodári a rôzne mimovládne organizácie, vďaka ktorým sa pôsobnosť a dosah SEV Dropie rozširuje aj za plot areálu na celý región Dolného Žitného ostrova. Pri príležitosti začiatku spolupráce v spoločnej iniciatíve k projektu sa na otváracom podujatí 15. júna v SEV Dropie stretli všetci aktéri a zainteresované strany.

„Vďaka nórskym partnerom dnes SEV Dropie začína novú etapu. V projekte počítame so spoluprácou so školami, škôlkami, univerzitami, so samosprávami... Je najvyšší čas zmeniť naše postoje k životnému prostrediu. Lebo keď nie ste súčasťou riešenia, stávate sa súčasťou problému. Verím, že spoločne budeme súčasťou tých správnych riešení a rozhodnutí v prebiehajúcej klimatickej zmene,“ uzatvára Katarína Vajliková, vedúca SEV SAŽP Dropie.

Viac informácií:

 

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie