Preskočit na obsah

Seminár Prvý krok k environmentálnemu verejnému obstarávaniu v SR

04.12 2006, Enviroportal

Seminár Prvý krok k environmentálnemu verejnému obstarávaniu v SR

Sprostredkúvame Vám pozvánku na seminár pod názvom Prvý krok k environmentálnemu verejnému obstarávaniu v SR.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
pripravilo seminár pod názvom Prvý krok k environmentálnemu verejnému obstarávaniu v SR.

Seminár sa uskutoční 7. decembra 2006 o 9.00 hod. v v budove Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), Klobučnícka 7, 811 01 Bratislava. Podujatie je určené pre zástupcov zainteresovaných strán, ktorými sú verejná správa, samospráva, organizácie podnikateľského sektora, spotrebitelia, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie.

Cieľom seminára je

  • oboznámiť účastníkov s problematikou environmentálneho verejného obstarávania (Green Public Procurement/GPP), ktoré je jednou z aktivít európskej integrovanej výrobkovej politiky,
  • informovať o uskutočnenej analýze stavu GPP na národnej úrovni v porovnaní so situáciou v iných členských štátoch EÚ,
  • predstaviť a uskutočniť diskusiu k návrhu Národného akčného plánu pre environmentálne verejné obstarávanie (NAP GPP), ktorého zostavenie vychádza z požiadaviek realizácie Integrovanej výrobkovej politiky (IPP) a Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v podmienkach SR.

Stiahnite si rámcový program seminára.
Ďalšie otázky k organizačnému zabezpečeniu seminára adresujte:
Ing. Emília Boďová
Ing. Petra Michalicová
Pažitná 84, Trnava
SAŽP, COHEM

tel.: 033/5536613, 033/5907814
fax: 033/5536817
e-mail: emilia.bodova@sazp.sk
petra.michalicova@sazp.sk

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky