Preskočit na obsah

SAŽP spustila web k obnove rodinných domov

14.01 2022, Enviroportal

Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe www.obnovdom.sk, ktorý prevádzkuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Zatiaľ sa na ňom nachádzajú všeobecné informácie a kontaktný formulár. Čoskoro pribudnú technické detaily a parametre jednotlivých opatrení, ktoré budú preplácané až do výšky 50 %.

Podávať žiadosti o dotácie bude možné po vyhlásení prvej výzvy, ktorej spustenie je naplánované na tretí kvartál roka 2022. Podporené budú len tie projekty, ktoré splnia požiadavku na minimálne 30 % úspory primárnej energie.

Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo na kombináciu viacerých. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Medzi plánované prvky obnovy patrí zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, odstránenie azbestu nevyhnutné pre ďalšie zateplenie domu či sprievodná dokumentácia.

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov bude možné predložiť online alebo osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadostí pomôžu. V rámci Slovenska bude zriadených celkovo desať kancelárií, z toho osem v krajských mestách.

Aktuálne informácie budú zverejňované na webovom sídle https://www.obnovdomov.sk/.

Zelená obnova rodinných domov je jednou z oblastí, ktoré sa budú financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na obnovu 30 000 rodinných domov je vyčlenených celkovo 528,2 mil. eur, ktoré je potrebné investovať do roku 2026. Zelená obnova rodinných domov bude zahŕňať celý komplex opatrení a zastrešuje ju SAŽP.

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie