SAŽP pripravuje spustenie Zeleného vzdelávacieho fondu

02.10 2017,

Zelený vzdelávací fond (ZVF) je zriadený pri Slovenskej agentúre životného prostredia na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR. Jeho účelom je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít.

Oprávnení žiadatelia o podporu z fondu musia mať v predmete činnosti zadefinovanú environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu, ale aj  minimálne 2-ročnú históriu činnosti. Príjem ZVF  tvoria darované finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy o účelovom finančnom dare. SAŽP pripravuje zverejnenie Oznámenia o podpore projektových zámerov zo Zeleného vzdelávacieho fondu a štart prijímania žiadostí počas mesiaca október. Viac informácií o ZVF nájdete na www.zelenyvzdelavacifond.sk.
Zdroj: SAŽP

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie