Preskočit na obsah

O dotáciu na obnovu domov požiadalo zatiaľ 1475 žiadateľov

01.12 2022, TASR

Bratislava 30. novembra – O dotáciu na obnovu starších rodinných domov požiadalo zatiaľ 1475 žiadateľov. Informovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Pilotné výzvy sú otvorené do vyčerpania alokácie alebo do 28. februára 2023.

Z toho bolo 1356 štandardných žiadostí na obnovu rodinných domov a ďalších 119 žiadostí podali žiadatelia zo znevýhodnených socioekonomických skupín v tzv. zvýhodnenej výzve.

,,SAŽP sa snaží posúdiť žiadosti o príspevok bez zbytočného odkladu a v čo najkratšom možnom čase," uviedla agentúra. Vplyv na dĺžku posudzovania žiadosti a zaslanie oznámenia má najmä to, či je predložená žiadosť úplná. ,,Aby sa nepredlžoval čas posudzovania žiadosti, ešte pred jej odoslaním sa uistite, že máte všetky povinné doklady a prílohy," poukázala.

Podaná žiadosť sa podľa SAŽP dá zrušiť. Možno tak urobiť kedykoľvek až dovtedy, kým agentúra neodošle návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Žiadatelia môžu tiež na financovanie obnovy starších rodinných domov využiť zvýhodnené úvery komerčných bánk, s ktorými agentúra spolupracuje. Podporovanými opatreniami sú zlepšovanie tepelno-technických vlastností, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, tieniaca technika, ale aj odstránenie azbestu.

Podmienkou na rekonštrukciu je úspora aspoň 30 percent energií. Po vyčerpaní 30 miliónov eur v rámci prvých výziev budú vyhlasované ďalšie výzvy, postupne až do roku 2026. Na obnovu domov môže Slovensko využiť celkovo 528 miliónov eur z plánu obnovy.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Obnova rodinných domov Rezort MŽP SR