Preskočit na obsah

Šanca pre región vyhlasuje nové grantové kolo

22.05 2006, Enviroportal

Šanca pre región vyhlasuje nové grantové kolo

Grantový program Šanca pre váš región je jedným z programov neziskovej organizácie Konto Orange, ktorá realizuje projekty na podporu aktivít v komunitách. V rámci tohto grantového programu boli v prvej polovici roka pridelené projektom prínosným pre rozvoj komunít v regiónoch celkovo už 2 milióny korún. Do konca roka 2006 sa rozhodla n. o. Konto Orange venovať regiónom ďalšie 2 milióny korún.

Grantový program Šanca pre váš región podporuje iniciatívu jednotlivcov, organizácií, verejných inštitúcií a samospráv, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života ľudí v jednotlivých regiónoch. Šancu na podporu majú zmysluplné inovatívne projekty, ktoré budú prínosné pre konkrétnu komunitu, pomôžu ľuďom meniť prostredie, v ktorom žijú, a zvyšovať kvalitu života vo ich regióne. Originálne projekty, ktoré majú verejnoprospešný charakter a budú realizované formou dobrovoľníckej práce, majú výbornú šancu dostať zelenú.

Realizácia otvoreného grantového programu je aj v tomto roku naplánovaná do 2 etáp. Do prvej etapy sa mali príležitosť zapojiť občania a organizácie pôsobiace v prešovskom, košickom, trnavskom a nitrianskom kraji. V druhej fáze grantového programu, ktorú Konto Orange vyhlasuje 1. júna 2006, budú na predkladanie projektov vyzvaní občania a organizácie realizujúci projekty v banskobystrickom, bratislavskom, žilinskom a trenčianskom kraji.
V každom z ôsmich krajov Slovenska budú tak podporené projekty v hodnote 500 000 Sk. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 70 000 Sk.

O podporu pre svoj projekt sa môžu uchádzať aktívni občania a neformálne skupiny občanov, mimovládne organizácie - občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, samosprávy obcí, verejnoprospešné inštitúcie, regionálne médiá.
Kritériami výberu projektov sú predovšetkým inovatívnosť, originalita nápadu, verejnoprospešnosť projektu, podiel dobrovoľníckej práce, udržateľnosť projektu, spolupráca viacerých subjektov, zohľadnenie potrieb ľudí v danom regióne, realizovateľnosť, finančná efektívnosť projektu, znížovanie komunikačných bariér, jasné zadefinovanie cieľovej skupiny.

Možné oblasti podpory, ktoré Konto Orange hodlá z grantového programu podporiť sú najmä

  • podpora a rozvíjanie komunitného života v obciach, mestách, mestských častiach,
  • zvýšenie informovanosti,
  • ochrana, obnova, zveľaďovanie životného prostredia,
  • podpora regionálneho turizmu,
  • úprava miest a objektov s významom pre miestnu komunitu,
  • podpora projektov, ktoré využívajú pozemky ako prostredníka ku kontaktu s prírodou,
  • obnova sociálneho života,
  • kultúrne podujatia, podporujúce regionálne zvyklosti a tradície daného kraja a stretávanie komunity,
  • iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska.

Svoje nápady môžu uchádzači o grant konzultovať na číslach 0905 313 313 a 02/5464 4682, písomne na e-mailovej adrese regiony@kontoorange.sk, osobne na Medenej 5 v Bratislave alebo na web stránke grantového programu.

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky