Preskočit na obsah

S-O-S: Situácia v oblasti ochrany prírody viac-menej stagnuje

15.04 2021, TASR

Bratislava, 14. apríla – Situácia v oblasti ochrany prírody na Slovensku viac-menej stagnuje a spory medzi ochranármi a lesníkmi gradujú. Slovenský ochranársky snem (S-O-S) vo svojom stanovisku vyjadril znepokojenie z nedostatočného pokroku vo sfére ochrany prírody a z neplnenia programového vyhlásenia vlády v tejto oblasti. 

Stanovisko podpísalo 61 členov S-O-S. ,,Slovenský ochranársky snem dosiaľ nevidí reálny pokrok v tom najdôležitejšom, čiže v reforme systému ochrany národných parkov a ostatných chránených území, v personálnom a finančnom posilnení ich správy, v presune kompetencií a majetku medzi príslušnými rezortmi, pri hľadaní konsenzu medzi ochranármi a lesníkmi, ani pri štátnej a verejnoprávnej podpore vzdelávania, výchovy a osvety v tejto oblasti," vymenoval SOS v stanovisku.

Snem preto viac ako rok po prijatí programového vyhlásenia vlády konštatuje svoje sklamanie a vážne znepokojenie z toho, že situácia v oblasti ochrany prírody na Slovensku sa nemení. Vládu preto S-O-S vyzýva na stanovenie konkrétnych opatrení vo vzťahu k ochrane prírody.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mimovládne organizácie Ochrana prírody