S láskou k živej planéte ZEM

14.09 2005, MsÚ Sabinov

S láskou k živej planéte ZEM

Od 14. septembra 2005 je vo výstavných priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Sabinove (MsKS) inštalovaná a verejnosti prístupná ekologická výstava "S LÁSKOU K ŽIVEJ PLANÉTE ZEM", ktorá ponúka odpovede a možné riešenia situácií pri výkyvoch počasia a prírodných katastrofách, ktoré sú vo svete na dennom poriadku.


Táto netradičná výstava pozostáva z množstva panelov, venovaných jednotlivým ekologickým oblastiam, ktoré sa dotýkajú existenčnej problematiky celého ľudstva. Obsahuje autorské fotografie, rôzne tematické články, ilustrácie vo forme koláží, doplnené o stručné, ale podstatné výroky, informácie a taktiež odporúčanú literatúru.


Táto výstava je o láske k živej planéte ZEM.
O tom, ako jej ubližujeme, ako sa prečisťuje, ako jej - a teda aj nám samým, môžeme pomôcť.
A nie sú to len fotografie, farebné obrázky, texty a číselné údaje.
Je to možnosť a priestor pre každého z nás, aby sme si zodpovedne položili niekoľko závažných otázok a čo najpravdivejšie si na ne aj odpovedali.
Je to priestor zamyslieť sa nad tým, čo si človek od planéty Zem berie a čo jej dáva.
Na čo si uzurpuje právo a v čom sa zbavuje zodpovednosti.
Čo má svoje opodstatnenie a kde existujú šetrnejšie alternatívy.


Jej organizátori - skupina dobrovoľníkov, spolupracujúca so Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny v Prešove, Slovenskou agentúrou životného prostredia - Stredisko enviromentálnej výchovy v Prešove a Mestské kultúrne stredisko v Sabinove sú presvedčení, že citlivé oko i srdce predovšetkým detí a mládeže, nájde v tejto výstave mnoho podnetov - či už priamo vyslovených, alebo zobrazených len v náznakoch.
A s istotou veria, že dobre mienené rady a odporúčania nájdu svojho adresáta.

Výstava "S LÁSKOU K ŽIVEJ PLANÉTE ZEM", je v MsKS v Sabinove prístupná pre verejnosť v pondelok - piatok v čase od 7.00 do 19.00 h. a potrvá do 30. 9. 2005.

Copyright © MsÚ Sabinov 2019

Súvisiace články

Značky