Preskočit na obsah

Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre chýbajúce financie dočasne pozastavil monitoring studní v okolí Slanej

07.10 2022, TASR

Rožňava 6. októbra – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave v septembri pozastavil monitoring domových studní v okolí znečistenej rieky Slaná. Dôvodom sú chýbajúce financie na odbery vzoriek a ich laboratórne vyšetrenia. Uviedla vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ v Rožňave Jana Hricková.

,,Zvyšovanie cien energií má nepriaznivý dosah na fungovanie štátnych inštitúcií a rozpočet nášho úradu i RÚVZ so sídlom v Košiciach, ktorý laboratórnu analýzu odobratých vzoriek zabezpečoval. Posledný odber vzoriek bol realizovaný v 36. kalendárnom týždni. Len čo nám to finančná situácia umožní, v monitorovaní kvality studní budeme pokračovať," povedala Hricková.

RÚVZ urobil prvé rozbory vody z domových studní po znečistení rieky banskými vodami ešte v apríli a v máji, ďalšie odbery vykonával v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na rieke Slaná. Od júla do septembra odobrali hygienici v dvojtýždňových intervaloch celkom 134 vzoriek z 32 studní v 11 rôznych lokalitách, a to v Brzotíne, Slavci, Plešivci, Bohúňove, Bretke, Čoltove, Henckovciach, Gemerskej Polome, Betliari, Rožňave a v Tornali.

V celkovo troch odobratých vzorkách boli namerané nižšie hodnoty reakcie vody, rovnako v troch vzorkách bol prekročený ukazovateľ vodivosť. Limitná hodnota ukazovateľa železo bola prekročená v 13 vzorkách na 11 odberových miestach. ,,Stanovené koncentrácie železa i namerané hodnoty vodivosti a reakcie vody na týchto odberových miestach možno zo zdravotného hľadiska považovať za nevýznamné," uviedla Hricková.

Na základe analýz RÚVZ skonštatoval stabilne nevyhovujúcu kvalitu vody v ukazovateli mangán v šiestich studniach v lokalitách Čoltovo, Plešivec, Betliar, Bohúňovo a Rožňava. Prekročenie limitnej hodnoty mangánu, a to v niektorých prípadoch až 67-násobné, bolo zistené v 19 odobratých vzorkách. Dve vzorky z Rožňavy zas preukázali prekročené hodnoty niklu, podľa RÚVZ však vplyvom koncových častí domových rozvodov vody. Prekročenie limitných hodnôt ukazovateľov arzén a kadmium a limitnej hodnoty ukazovateľa sírany nebolo zistené ani v jednej odobratej vzorke.

,,Keďže majitelia studní nedisponujú výsledkami kontroly kvality vlastných zdrojov vody pred tým, ako došlo ku kontaminácii rieky Slaná banskou vodou, nemožno s určitosťou konštatovať súvislosť medzi kvalitou vody domových studní, v ktorých sme zaznamenali prekročenie limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov, a znečistením rieky Slaná," poznamenala Hricková.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.

Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálna kriminalita Mestské a vidiecke ŽP Voda