Preskočit na obsah

Rudné bane podajú pre znečistenie rieky Slaná trestné oznámenie

22.03 2022, TASR

Bratislava 21. marca – Štátny podnik Rudné bane podá v súvislosti so znečistením rieky Slaná trestné oznámenie. Odmietajú tvrdenia, že si nesplnili svoje povinnosti. Momentálne hľadajú efektívne a čo najmenej náročné riešenie, ktoré by situáciu na rieke vyriešilo.

,,Chceme, aby sa riadne prešetrilo, kto čo zanedbal a prečo sa nikto nevenoval tomuto problému, ktorý v podzemí vznikal už viac ako desať rokov," povedal riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan. Ministerstvo hospodárstva ako zriaďovateľ Rudných baní sa zároveň rozhodlo, že vytvorí pracovnú skupinu, ktorá má napomôcť k vyriešeniu znečistenia.

Žitňan tvrdí, že Rudné bane nie sú zodpovedné za kvalitu vytekajúcich vôd. Situáciu však monitorujú a riešia spolu s Okresným úradom v Rožňave, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a ministerstvom životného prostredia. ,,Podľa aktuálnych výsledkov rozboru z 28. februára voda v rieke pod miestom zmiešavania banských a povrchových vôd nie je toxická pre živočíchy. Na výsledky ďalších analýz sa čaká," poznamenal.

Firma Siderit, ktorá v bani naposledy ťažila a bývalé vedenia Rudných baní konali podľa Žitňana na základe nesprávnych podkladov a situáciu podcenili. Zároveň dodal, že problematika starých banských prevádzok a ich možných vplyvov na životné prostredie bola zo strany štátu dlhodobo hrubo zanedbávaná. Podobné problémy s banskými vodami, starými banskými dielami alebo odkaliskami môžu nastať aj v iných lokalitách, ak sa táto problematika nezačne intenzívnejšie riešiť.

Do budúcnosti je podľa Žitňana potrebné zmeniť legislatívu tak, aby banské spoločnosti ešte počas svojej prevádzky boli povinné vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorá by bola viazaná a mohla by byť využitá iba na ukončenie banskej činnosti.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila ešte v polovici februára. Príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Ten v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. Podľa štátneho podniku Rudné bane si spoločnosť po ukončení ťažby nesplnila svoje záväzky, týkajúce sa likvidácie banských diel, nevyhnutné opatrenia preto v roku 2012 realizoval podnik. Žitňan doplnil, že Rudné bane v železnorudnej bani nikdy nevykonávali ťažbu.

 

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálne záťaže Voda