Rozvoj verejných kanalizácii zaostáva za rozvojom vodovodov

04.10 2009, TASR

Rozvoj verejných kanalizácii zaostáva za rozvojom vodovodov

Bratislava 4. októbra (TASR) Vlani na Slovensku stúpol počet ľudí, ktorí žijú v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu, o vyše 42 000. Na kanalizáciu je tak napojených viac ako 3,1 milióna obyvateľov, čo prestavuje 58,9 % z celkového počtu. Správa o vodnom hospodárstve v SR v roku 2008 z dielne ministerstva životného prostredia SR však konštatuje, že rozvoj verejných kanalizácií zaostáva za rozvojom verejných vodovodov. Za celoslovenským priemerom zaostávajú najmä Trnavský, Nitriansky a Žilinský kraj.

Na okresnej úrovni je najnepriaznivejšia situácia v okresoch Komárno, Námestovo, Čadca a Košice - okolie, kde je podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu nižší ako 30 %. V súvislosti s týmto nepriaznivým stavom v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd je preto podľa rezortu potrebné prioritne dobudovať systém verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd s uprednostnením najviac zaťažených oblastí. Orientačné náklady týchto stavieb do roku 2015 sa odhadujú na 1,8 miliardy eur (54,2 miliardy Sk).

Slovensko je v rámci záväzkov voči Európskej únii povinné zabezpečiť odkanalizovanie a zodpovedajúce čistenie komunálnych odpadových vôd pre aglomerácie s počtom obyvateľov nad 10 000 do roku 2010 a pre aglomerácie s počtom obyvateľov od 2000 do 10 000 do roku 2015. Obce nad 2 000 obyvateľov, ako aj niektoré menšie môžu na tento účel využiť prostriedky z eurofondov, objasnil pre TASR Michal Kaliňák, hovorca podpredsedu vlády Dušana Čaploviča, ktorý je dočasne poverený riadením ministerstva životného prostredia.

Bývalý minister životného prostredia Ján Chrbet po rokovaniach v Bruseli avizoval, že aj obce do 2 000 obyvateľov budú môcť čerpať peniaze z fondov EÚ na dostavbu vodovodov a kanalizácií. Kaliňák spresnil, že ak SR bude mať spomínané záväzky vysporiadané a v rámci operačného programu Životné prostredie budú ešte k dispozícii voľné finančné prostriedky, Európska komisia nevylučuje schválenie presunu týchto prostriedkov aj na dokončovanie projektov pre aglomerácie do 2 000 obyvateľov.

V tejto súvislosti Kaliňák pripomenul, že možným zdrojom podpory malých obcí môže byť aj Environmentálny fond, ktorý podporuje aktivity ochrany a využívania vôd, ako aj prevencie pred povodňami formou dotácie alebo zvýhodneného úveru.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky