Rokovanie slovensko-poľskej pracovnej skupiny pre ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo

20.02 2007, Enviroportal

Rokovanie slovensko-poľskej pracovnej skupiny pre ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo

V dňoch 18. až 20. februára 2007 v poľskej obci Ząb neďaleko Zakopaného prebieha 16. rokovanie slovensko-poľskej pracovnej skupiny pre ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo. Skupina pracuje v rámci slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.
Program rokovania nám priblížil riaditeľ Správy TANAP-u Tomáš Vančura, ktorý ako člen pracovnej skupiny zastupuje Tatranský národný park.

"Členovia skupiny budú oboznámení so stavom prác pri príprave elektronického atlasu Tatier, informácie sa budú týkať aj turistických chodníkov na území národných parkov po vstupe do schengenského priestoru, záverov kontroly najvyšších kontrolných úradov Slovenska a Poľska v cezhraničných národných parkoch, informovať budeme o sister park projekte medzi tatranskými národnými parkmi a americkým národným parkom Rocky Mountain ako aj o operačnom programe cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom na roky 2007-2013. Na rokovaní bude predstavený návrh súvislej európskej sústavy chránených území Natura 2000 a možnosti spolupráce v rámci Karpatskej konvencie," uzatvára informáciu Tomáš Vančura.

Zdroj: Juraj Švajd, Správa TANAP-u

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky