Preskočit na obsah

Rohy sú floristicky bohaté, zaznamenali tu 208 druhov cievnatých rastlín

11.10 2021, TASR

Zvolen 10. októbra – Prírodná rezervácia Rohy vo Zvolenskej kotline je floristicky bohaté územie, v rámci botanického výskumu tu zaznamenali 208 druhov cievnatých rastlín. Pre TASR to uviedol Vladimír Hrúz zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana.

Ako dodal, z chránených druhov sa v území vyskytujú kosatec trávolistý, vstavač bledý, nátržník skalný, kavyľ pôvabný, kavyľ Ivanov a aj kukučka vencová. „Lesné porasty sú tvorené predovšetkým dubom letným a hrabom, menšie zastúpenie majú v porastoch ostatné dreviny ako lipa malolistá, javor poľný a jarabina, prípadne hruška planá,“ poznamenal.

Pripomenul tiež, že prírodná rezervácia sa rozprestiera na južných svahoch pod kótou Prostredný vrch (585 m n. m.). Južnú hranicu územia tvorí štátna cesta Zvolen – Detva. Výškové rozpätie územia je 367 až 488 m n. m. Je to vulkanické územie, strmé svahy sú vo vrchnej časti skalnaté. Platí tu piaty stupeň ochrany a výmera prírodnej rezervácie Rohy je 24,41 hektára.

„Chránené územie predstavuje aj jednu z významných lokalít relatívne teplomilného živočíšstva v širšej oblasti Zvolenskej kotliny,“ zdôraznil s tým, že z bezstavovcov je zaujímavé hlavne výskytom motýľov, ktoré sa viažu na otvorené plochy lesostepných a skalných častí. „Zistilo sa tu 54 druhov motýľov. Zo vzácnejších druhov, prípadne druhov európskeho významu, to sú jasoň chochlačkový, vidlochvost ovocný, modráčik čiernoškvrnný, perlovec černicový a aj spriadač kostihojov,“ vymenoval. Podľa neho zo stavovcov sú tu predstavitelia teplomilných druhov. „Zriedkavo sa vyskytuje užovka stromová, prípadne jašterica zelená,“ zhrnul.

Územie Rohy bolo ministerstvom životného prostredia zaradené do sústavy chránených území Natura 2000 ako územie európskeho významu Rohy. Predmetom ochrany v tomto území sú biotopy európskeho významu a zároveň aj živočíšne druhy európskeho významu. Sú to roháč obyčajný a plocháč červený.

Hrúz tiež informoval, že pre lesné spoločenstvá je v území predpoklad ich ďalšieho udržania. „Podmienkou prežitia chrobákov vývinovo viazaných na odumierajúce a mŕtve drevo a ďalších druhov hmyzu je dostatok starej drevnej hmoty,“ doplnil s tým, že pri režime bez zásahov v území je málo pravdepodobné, že by sa podmienky pre prežívanie týchto druhov mohli zhoršovať. „Skôr naopak, prirodzený kolobeh prírodného lesa s kontinuálnym prísunom odumierajúcej a odumretej drevnej hmoty, ako aj vytváranie nových dutín na starnúcich stromoch by mal vytvárať stále priaznivejšie podmienky pre ich prežívanie,“ ukončil.

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody