Rekonštrukcia Harmaneckej jaskyne ukončená

12.07 2005, Enviroportal

Rekonštrukcia Harmaneckej jaskyne ukončená

Od polovice roku 2003 bola Harmanecká jaskyňa pre verejnosť uzatvorená. Dôvodom bola rozsiahla rekonštrukcia vstupného areálu do jaskyne a prístupového náučného chodníka, ktorá bola ukončená a od 1. júla 2005 je Harmanecká jaskyňa pre verejnosť znova otvorená.

Rekonštrukciu jaskyne zabezpečovala Správa slovenských jaskýň - odborná organizácia rezortu životného prostredia, ktorá plní úlohy na úseku ochrany prírody, prevádzky, sprístupňovania a iného využívania jaskýň. Podľa jej riaditeľa Jozefa Hlaváča, náklady na výstavbu nového vstupného areálu Harmaneckej jaskyne boli takmer 15 miliónov korún.

Budova vstupného areálu je citlivo zasadená do okolitého prostredia a dominuje jej kameň a drevo. Stavba je rozčlenená na menšie funkčné celky. Vstupná hala je prevýšená a z jednej strany na ňu nadväzujú prevádzkové priestory, z druhej strany bufet a moderné sociálne zariadenia. Osobitnými vstupmi je riešené technické zázemie prevádzkovej budovy, kde je umiestnený vodojem a biologická čistiareň odpadových vôd.
Ochrana celého objektu je zabezpečená elektronickým kamerovým systémom.

Rekonštrukciou prešla aj nákladná lanovka, ktorá slúži na dopravu tovaru, materiálu pre prevádzku a zvoz odpadu. Počas výstavby vstupného areálu lanovka prepravila vyše 800 ton materiálu potrebného na rekonštrukciu.

Správa slovenských jaskýň takto postupne rekonštruuje infraštruktúru všetkých sprístupnených jaskýň na Slovensku.
Naše jaskyne ročne lákajú tisíce domácich aj zahraničných návštevníkov, a o tom či sa do nich vrátia rozhodujú okrem samotnej krásy jaskýň aj poskytované služby.
Moderný vstupný areál preto dáva Harmaneckej jaskyni veľké šance znova sa zaradiť medzi obľúbené ciele turistov.

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky