Preskočit na obsah

Rekonštrukcia ČOV v Malackách

20.01 2006, Enviroportal

Rekonštrukcia ČOV v Malackách

MALACKY, 20. január 2006 - Malacky budú v tomto roku s podporou Európskej únie, štátneho rozpočtu a mestskej pokladnice rekonštruovať čistiareň odpadových vôd. V stredu sa na Záhorí konal workshop, cieľom ktorého bolo prezentovať ciele projektu.

Projekt druhej etapy rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd (ČOV) vypracovalo Mesto Malacky. Celkové náklady na rekonštrukciu sú 952 tisíc eúr.
Podporu na realizáciu rekonštrukcie získalo mesto v podobe 673 tisíc eúr z Grantovej schémy na podporu ochrany životného prostredia a prírody v slovensko - rakúskom pohraničí v rámci programu Phare CBC.
Celková podpora projektu sa skladá z 500 tisíc eúr z Európskej únie a 173 tisíc eúr zo štátneho rozpočtu.

Čistiareň v Malackách pochádza zo začiatku šesťdesiatych rokov. Prvá časť jej rekonštrukcie sa uskutočnila pred šiestimi rokmi.
Druhá etapa sa po schválení grantu a podpísaní zmluvy začala verejným obstarávaním dodávateľa.

Stredajší workshop, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, projektanta, dodávateľa a partnerského mesta Gänserndorf, priniesol prezentáciu harmonogramu rekonštrukcie, návrh spôsobu odovzdania know-how zo strany rakúskeho partnera i návštevu vlastnej čistiarne. Po rekonštrukcii bude ČOV schopná čistiť 208 litrov za sekundu pri zachovaní požadovaných parametrov pre čistotu vody.
Pre porovnanie - súčasný prietok je 120 litrov za sekundu.

Z celkového počtu takmer 18 tisíc obyvateľov je na kanalizáciu pripojených 11 tisíc Malačanov.
Po ukončení rekonštrukcie v septembri tohto roku bude čistiareň odpadových vôd spĺňať požiadavky mesta s výhľadom do roku 2030.


Zdroj: Mestský úrad Malacky

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky