Preskočit na obsah

Reakcia MŽP SR na vyjadrenia ekonomického experta strany HLAS – SD Kamila Šaška

16.03 2023, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zásadne nesúhlasí s tvrdeniami, ktoré dnes verejne prezentoval na tlačovej konferencii ekonomický expert HLAS –SD Kamil Šaško.

Ak by strana HLAS – SD pozorne sledovala všetky kroky envirorezortu, tak ako sa mediálne prezentuje, prišla by na to, že ešte v piatok 10. marca 2023 zverejnilo MŽP SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) na www.obnovdom.sk nové podmienky pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu tak, ako minister životné prostredia Ján Budaj avizoval na tlačovej konferencii 3. marca 2023. Zároveň by sa opozičná strana z tlačovej správy MŽP SR (https://www.minzp.sk/spravy/marec/projekt-obnov-dom-nove-podmienky-su-zverejnene.html ) dočítala, že kompletná výzva so všetkými prílohami bude zverejnená 27. marcaobčania si budú môcť podávať svoje žiadosti od konca apríla 2023.Slovenská dedina.

Počet prijatých žiadostí ukazuje, že záujem zo strany majiteľov starších rodinných domov je vysoký. V rámci pilotných výziev bolo podaných 3581 žiadostí, z nich sa do dnešného dňa posúdilo 579 žiadostí a nesplnené podmienky má do dnešného dňa 106 žiadateľov. Priemerná suma, o ktorú sa úspešní žiadatelia uchádzajú, je 13 000 eur.

Čo nová výzva prinesie:

  • Výrazne sa zníži počet povinných príloh a tým aj administratívne zaťaženie žiadateľa.
  • Kým doteraz štandardná skupina prijímateľov mala možnosť požiadať o maximálnu dotáciu na úrovni 60% celkovej sumy energetickej obnovy, po novom bude môcť štandardná skupina obyvateľov čerpať 75%-nú dotáciu na energetickú obnovu, maximálne však do výšky 15-tisíc eur za dosiahnutia minimálne 30-percentnej energetickej úspory. Ak žiadateľ preukáže aspoň 60%-nú úsporu, automaticky získa navyše bonus vo výške cca 4 000 eur, ktorý sa mu vyplatí po realizácii obnovy.
  • K vyplneniu žiadosti bude stačiť občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Vek rodinného domu bude možné potvrdiť predložením kolaudačného rozhodnutia, znaleckého posudku o veku, alebo potvrdením od mestského, či obecného úradu.
  • Po novom sa od uchádzača nebude vyžadovať doklad o trvalom pobyte v danom rodinnom dome. Energetický certifikát budovy (ECB) a projektové energetické hodnotenie (PEH) žiadateľ nebude musieť predložiť hneď pri vypĺňaní formulára, ale do 3 mesiacov od podpisu zmluvy.
  • MŽP zároveň rozumie požiadavkám na 100%-nú dotáciu pre sociálne, alebo zdravotne znevýhodnených obyvateľov, avšak v prípade poskytovania finančných prostriedkov z programu Obnov dom je potrebná spoluúčasť zo strany žiadateľa a nie je možné poskytnúť nenávratný finančných príspevok v plnej výške sumy obnovy.

Druhým klamstvom, ktoré dnes odznelo na tlačovej konferencii bolo, že potenciálni žiadatelia zo sociálne slabšieho prostredia nemajúci prístup na internet sa nevedia orientovať v komplikovaných podmienkach výzvy, a preto si nemôžu zrenovovať dom. MŽP SR dáva možnosť žiadateľom komunikovať elektronicky, telefonicky, ale zároveň im dáva možnosť navštíviť aj regionálne centrá, ktoré prešli výrazným personálnym posilnením. Centrá boli primárne založené práve pre sociálne znevýhodnených občanov, ktorí nemajú k dispozícii elektronickú komunikáciu.

Minister životného prostredia SR Ján Budaj je presvedčený, že nové, proklientsky orientované podmienky výrazne zrýchlia posudzovanie žiadostí. „Naším cieľom je, aby do tridsiatich dní od podania žiadosti dostal každý žiadateľ spätnú väzbu o splnení, či nesplnení podmienok. Pri zrýchlenom tempe hodnotenia žiadostí budeme schopní do 31. júla zazmluvniť 9 až 10-tisíc ľudí, ktorí sa ešte pred vykurovacou sezónou môžu pustiť do obnovy svojich domov,“ vyhlásil minister Budaj.

Územné plánovanie predchádzajúce vládne garnitúry zanedbávali, dôsledkom čoho sme na mnohých lokalitách boli svedkami nekoncepčnej urbanizácie, ktorá prehliadala verejný záujem. Výstavba brala do úvahy v prvom rade developerské záujmy, ktoré sledovali vlastný prospech. MŽP SR pod vedením Jána Budaja je prvým ministerstvom, ktoré pripravilo reformu krajinného plánovania. Návrh zákona o krajinnom plánovaní schválila vláda SR 24. februára 2023 a aktuálne o ňom rozhodujú poslanci parlamentu.

K bodom z tlačovej konferencie:

  • Znížiť výšku spolufinancovania – avizované už 10. marca 2023.
  • Vyplácanie priebežných platieb pre žiadateľov – v riešení s MF SR.
  • Navýšiť cenové stropy – avizované už 10. marca 2023.
  • Dať do výzvy len základné dokumenty (výrazne zjednodušenie celej administratívy) – avizované už 10. marca 2023.
  • Preukázať sa potrebným splnením obnovy domu až po ukončení celého procesu napr. cez potvrdenie o zateplení, certifikáty či dosiahnutý ukazovateľ úspory energie​ – avizované už 10. marca 2023.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Obnova rodinných domov Rezort MŽP SR