Preskočit na obsah

Mimoriadne znečistenie vôd možno nahlásiť nonstop

09.08 2021, TASR

Bratislava, 2. augusta – Mimoriadne zhoršenie kvality vôd môžu ľudia nahlásiť na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), ktorá má zriadenú 24-hodinovú pohotovostnú službu. SIŽP koordinuje všetky práce súvisiace s nápravnými opatreniami. 

,,Len okamžitý zásah, ktorý zabráni ďalšiemu šíreniu škodlivých látok, môže v takomto prípade zmierniť negatívne následky takejto udalosti na životnom prostredí," povedala pre TASR hovorkyňa inšpekcie Tamara Lesná.

Čísla sú zverejnené na webovej stránke www.sizp.sk podľa prislúchajúcej územnej pôsobnosti. Svedkovia udalosti môžu zatelefonovať aj na linku 112 Integrovaného záchranného systému, na linku 150 Hasičského a záchranného zboru, na linku 158 Policajného zboru a počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 h aj na Zelenú linku envirorezortu, ktorá má bezplatné telefónne číslo 0800 144 440.

Mimoriadne zhoršenie kvality vôd je náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie, alebo ohrozenie kvality vôd spôsobené nedovoleným vypúšťaním odpadových vôd, respektíve únikom znečisťujúcich látok do vodného toku alebo do pôdy, čo následne kontaminuje spodné či povrchové vody, vysvetlila Lesná. Prejavuje sa zafarbením či zápachom vody, výskytom ropných látok, tukového povlaku alebo peny na vodnej hladine, úhynom rýb a iných vodných živočíchov a výskytom znečisťujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou.

SIŽP ročne dostane desiatky podnetov na mimoriadne zhoršenie kvality vôd. Aktuálne rieši prípad znečistenia rieky Hron, ktoré spôsobilo úhyn niekoľko ton rýb.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálna kriminalita Voda