Preskočit na obsah

Odkalisko Poša nateraz nepredstavuje riziko pre životné prostredie

09.06 2023, TASR

Prešov 8. júna – Odpad v odkalisku Poša nateraz nepredstavuje riziko pre životné prostredie. Ukázali to analýzy, ktoré zafinancoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) vo výške 50.000 eur na základe memoranda o spolupráci s najzasiahnutejšími obcami vo Vranovskom okrese. Informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Vzorky z odkaliska v obci Poša boli odobraté ešte v decembri minulého roka. Konkrétne z jeho dna, vysušeného brehu a z prepadovej veže. Odber vzoriek bol celkovo vykonaný na piatich miestach, a to na parcelách, ktorých vlastníci poskytli súhlas s odberom. Následne boli realizované akreditované analýzy, a to identifikácia organických látok, identifikácia obsahu kovov a polokovov, stanovenie PCB látok v sedimentoch a tiež boli vykonané testy toxicity na štyroch organizmoch.

,,Vo všetkých analyzovaných vzorkách sa preukázalo organické znečistenie organickými látkami s vysokým podielom uhlíka, ktoré sú prakticky nerozpustné vo vode. Vo vzorkách boli zistené stopové koncentrácie PCB látok, avšak namerané hodnoty boli rádovo nižšie ako sanačný limit," informoval predseda PSK Milan Majerský. Okrem toho sa preukázali aj vysoké obsahy kovov, ktoré sú viazané v nerozpustnej forme a nateraz nepredstavujú riziko pre životné prostredie. ,,Zo záverečnej správy vyplýva, že odpad uložený v odkalisku Poša za súčasných podmienok nepredstavuje okamžité ohrozenie povrchových a podzemných vôd, čo je vo svojej podstate dobrá správa pre obce vo Vranovskom okrese, ktoré sú najzasiahnutejšie touto environmentálnou záťažou. Avšak v prípade, že sa zmenia podmienky okolitého prostredia vplyvom akejkoľvek činnosti, môžu tieto kovy prejsť do rozpustnej formy vo vode a tým ohroziť okolité prostredie," doplnil Majerský.

Ako ďalej uviedol, PSK sa bude naďalej zasadzovať a hľadať efektívne riešenia sanácie odkaliska v čo najkratšom čase tak, ako sa zaviazal v memorande o vzájomnej spolupráci z mája 2022 s obcami Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov a Poša. Nateraz je potrebné počkať na ukončenie znovuotvoreného procesu určenia povinnej osoby, ktorá bude povinná riešiť jestvujúcu environmentálnu záťaž.

Lokalita odkaliska Poša je podľa Jeleňovej zaradená do štátneho programu sanácií na roky 2022 – 2027 na 40. mieste, v rámci ktorého sa odporúča izolácia územia, ukončenie činnosti, rekultivácia územia, doplnkový geologický prieskum pred sanáciou a monitorovanie územia, avšak nie sú na ňu vyčlenené finančné prostriedky.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálne záťaže