Preskočit na obsah

Prvá súkromná prírodná rezervácia Vlčia bude mať tri roky

27.03 2007, Enviroportal

Prvá súkromná prírodná rezervácia Vlčia bude mať tri roky

Tulčík 22.marca (Lesoochranárske zoskupenie VLK) - 1. apríla uplynú tri roky, odkedy nadobudla platnosť vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove, ktorá vyhlásila 21 hektárov jedľovobukového lesa na Čergove za prvú súkromnú prírodnú rezerváciu v strednej Európe.
Rezervácia dostala okrem pomenovania Vlčia aj svojho krstného otca. Stal sa ním riaditeľ národného parku Bavorský les/Nationalpark Bayerischer Wald Karl Friedrich Sinner.

Riaditeľ NP Bavorský les pricestoval v minulých dňoch na Slovensko, aby sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii Podkôrny hmyz, jeho vplyv na lesné ekosystémy v chránených územiach, ktorá sa konala v Podbanskom začiatkom minulého týždňa. V piatok 23. marca navštívil SPR Vlčia, kde spolu s členmi a podporovateľmi Lesoochranárskeho zoskupenia VLK oslávil tretie výročie vyhlásenia rezervácie a prezrel si 6,6 hektárov lesov, ktoré VLK prikúpil v poslednom období v akcii Kúp si svoj strom.

Občianska iniciatíva LZ VLK zakladania súkromných chránených území je reakciou na stav ochrany prírody na Slovensku. Formálne je na Slovensku chránenách približne 36% územia. Skutočná ochrana ale prakticky neexistuje. Veď len ročne sa udelí v najprísnejších územiach, v piatom stupni ochrany, viac ako 3 000 výnimiek. Len v Tatranskom národnom parku vyťažili v rezerváciách s piatym stupňom ochrany za posledné dva roky 384 984 m3 dreva.

Moderný európsky národný park by mal mať podľa riaditeľa NP Bavorský les jasne stanovené pravidlá hry. Podľa spôsobu jeho využívania by mal byť rozdelený na zóny A, B a C, pričom v zóne A sa za žiadnych okolností nezasahuje. Na území národného parku sa musia rešpektovať vlastnícke práva. Ak je v zóne A územie v súkromnom vlastníctve, je nutné nájsť riešenia a nie zmeniť zónu A: Alebo sa majú vyplácať vlastníkom kompenzácie alebo sa má zmeniť vlastníctvo výkupom pozemkov. "Prírodná hodnota územia sa totiž zmeniť nedá, vlastník áno," hovorí Juraj Lukáč z LZ VLK.

Zóna B v národnom parku je určená ako oblasť, do ktorej človek zasahuje s cieľom usmerniť prírodné procesy takým spôsobom, aby v konečnom dôsledku bolo toto územie priradené k zóne A. Dlhodobým cieľom každého národného parku by malo byť dosiahnuť zónu A s rozlohou 75 % z celkovej plochy národného parku - a to do tridsiatich rokov od založenia národného parku

Zóna C je zónou nárazníkovou, ktorej úlohou je tlmiť negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia na zónu A. Zvlášť dôležitú úlohu má v národných parkoch s lesmi s prevahou smreka pri tlmení lykožrúta, proti ktorému sa v zóne A nezasahuje žiadnym spôsobom.

"Tieto kritéria nespĺňa na Slovensku žiaden národný park, pričom ani menšie chránené územia nie sú chránené spôsobom obvyklým v modernej Európe. Tento fakt je hlavným dôvodom, prečo VLK prišiel s iniciatívou súkromných chránených území a s občianskou iniciatívou Územia CHráneného Občanmi," zdôraznil Juraj Lukáč.

Zdroj: OZ VLK

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky